ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

OK18: Pensionsprocenten bliver øget

Tekst: Gitte Almer Nielsen

 

Det var det muliges kunst. Sådan omtaler formanden for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen (OATU), Susanne Egtoft Nielsen, fornyelsen af overenskomsten.

I starten af maj forhandlede OATU med KL om fornyelse af overenskomsten for tandlæger og overenskomsten for tandlægekonsulenter. Her skulle man blive enige om de specielle krav og fordelingen af de økonomiske midler.

– Tiden var knap pga. de langvarige forhandlinger i Forligsinstitutionen, men det lykkedes at blive enige og få underskrevet forhandlingsprotokollater, og jeg synes, resultatet blev fornuftigt, når man tager i betragtning, at KL ikke var indstillet på at drøfte stigninger på løn og andre tillæg pga. tidspresset, siger formanden for OATU og henviser bl.a. til, at pensionsprocenten bliver øget fra 20,27 % til 20,74 % fra den 1. april 2019, og at alle nu bliver omfattet af pensionsordningen – ikke kun dem, der er over 25 år.

– Det er vigtigt at understrege, at  forøgelsen af pensionsprocenten kan konverteres til løn efter den enkeltes eget ønske, fastslår Susanne Egtoft Nielsen.

Det lykkedes bl.a. også at nå til enighed om Tandlægeforeningens krav om, at anciennitet skal beregnes på baggrund af arbejdet som tandlæge, og det betyder, ifølge Susanne Egtoft Nielsen, at der ikke længere kan være tvivl om, at ansættelse som tandlæge i andre sektorer skal indgå i ancienniteten. 

De samlede overenskomstresultater sendes til urafstemning blandt de medlemmer, der er ansat under de pågældende overenskomster i løbet af maj.

 

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Emner