Opgør med ejerskabsbegrænsning kan være på vej

Et centralt element i Tandlægeoverenskomsten kan være på vej til at blive ændret. I hvert fald hvis det står til to centrale fagpolitikere, der lægger op til, at tandlæger skal kunne eje mere end to klinikker. Ny undersøgelse viser, at knap halvdelen af medlemmerne er imod.

Tekst:
Nye toner.
Ifølge Susanne Kleist kan tiden være moden til at ændre ejerskabsbegrænsningen i Tandlægeoverenskomsten.
Foto:
Lizette Kabré

Fakta om arbejdsgruppen

 

På hovedgeneralforsamlingen i november blev det besluttet, at hovedbestyrelsen skulle nedsætte et udvalg med henblik på at undersøge ejerskabskonstruktioner i branchen. Ifølge udvalgets formand, Susanne Kleist, er det vigtigt, at Tandlægeforeningen får den fornødne viden om kædeejede konstruktioner bl.a. for at kunne yde optimal rådgivning til klinikansvarlige og ansatte i en kæde, men også for at undersøge, om tandlægeoverenskomstens bestemmelser om ejerskab bliver overholdt.

Ræsonnementet har været, at det ville være fagligt uforsvarligt, hvis en tandlæge skulle drive mere end to klinikker. Men tiderne har ændret sig. Det mener Susanne Kleist, medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse og formand for den netop nedsatte arbejdsgruppe, der skal undersøge og vurdere ejerskabskonstruktioner i tandlægebranchen, herunder ejerskabsbegrænsningen.

- Det ligger lige til højrebenet at undersøge, om der fortsat skal være en begrænsning på antallet af klinikker, tandlæger må eje. Spørgsmålet er, om tiden ikke er moden til at modernisere det. Tingene ændrer sig, og det ser ud til, at det er uhensigtsmæssigt, at tandlæger kun må eje to klinikker, mener Susanne Kleist.

Hun bliver bakket op af Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, der erklærer sig åben overfor, at reglerne skal lempes.

Tandlæger splittet
Knap 1.500 tandlæger har deltaget, og her svarer 42 % ja til, at tandlæger bør kunne eje mere end to klinikker, mens 41 % svarer nej og 17 % ved ikke.Hos medlemmerne er holdningen dog knap så samstemmig. En ny undersøgelse, som Tandlægebladet gennemførte i december, viser, at spørgsmålet splitter foreningens medlemmer.   

På nejsiden mener tandlægerne, at branchen vil få for meget karakter af business, hvis tandlæger må eje mere end to klinikker, og mange sætter spørgsmålstegn ved, om det er muligt at holde fagligt opsyn og administrere mere end to klinikker.

» Spørgsmålet er, om tiden ikke er moden til at modernisere det

Susanne Kleist, medlem af tandlægeforeningens hovedbestyrelse

På jasiden skriver flere derimod, at hvis kæderne må, så bør tandlægerne også kunne eje mere end to klinikker, ligesom flere mener, at der bør være helt fri konkurrence i tandlægebranchen.

Susanne Kleist mener dog ikke, at man skal slippe ejerskabsbegrænsningen helt. Spørgsmålet er mere, hvor loftet skal placeres – er det tre, fem eller måske otte? Eller noget helt fjerde.

Hverken Susanne Kleist eller Freddie Sloth-Lisbjerg ønsker at lægge sig fast på et bestemt antal.

- Det, der er centralt for os, er, at det sundhedsfaglige altid skal komme før økonomi, og at tandlæger skal være gatekeepere for fagligheden. I dag nyder tandlæger stor tillid hos patienterne, og det skal vi bevare. Og det er også derfor, der er blevet nedsat en arbejdsgruppe. Når der kommer så mange penge ind i en branche, som det er sket med kæderne, bliver vi nødt til at diskutere, hvordan vi sikrer, at det sundhedsfaglige forbliver vores første prioritet.