ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Orofacial pain conditions - pain in oral mucosa

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 02.03.2016

Oro-faciale smertetilstande – smerte og oral mucosa. En lang række mundslimhindeforandringer forårsaget af lokale eller systemiske faktorer kan være ledsaget af smerter. Smerter i mundslimhinden er normalt forbundet med vævsbeskadigelse, fx sår eller erosion, og disse responderer sædvanligvis med heling efter adækvat behandling. Kronisk smerte derimod fortsætter måneder og år efter tilsyneladende vævsheling, og forsøg på at lindre smerterne kan være udfordrende. Neuropatiske smerter opstår som følge af beskadigelser på det perifere og/eller centrale nervesystem. Smerten kan forekomme, uden at der kan påvises objektiv årsag, og den orale smerte beskrives ofte som en brændende og stikkende fornemmelse i mundslimhinden. Nyere forskning tyder på, at kronisk mundbrand, burning mouth syndrome (BMS), er en neuropatisk smertetilstand. Det er vigtigt for tandlæger at have en viden og forståelse af de forskellige sygdomme, der kan forårsage smerter i mundslimhinden for derved at yde den optimale behandling. Denne artikel fokuserer på de mest almindelige lokale og systemiske sygdomme, der kan forårsage smerter i mundslimhinden, herunder deres kliniske manifestationer og behandling.

Pain of the oral mucosa is a common accompanying symptom of various oral mucosal lesions caused by local and systemic diseases. Pain of the oral mucosa is usually associated with a known cause of tissue damage, e.g. mucosal ulcer or erosion, and it generally responds to adequate treatment and dissipates after healing. Chronic pain, on the other hand, persists months and years after apparent tissue healing, and attempts to alleviate pain are challenging. Neuropathic pain occurs due to damage neurogenic structures in the peripheral and/or the central nervous system. It may occur in the absence of any obvious noxious stimuli, and in the oral mucosal, the pain is often described as tingling and burning. In the oral cavity, burning mouth syndrome (BMS) is presently considered to have neuropathic background. It is important for dental practitioners to have a clear understanding of the various diseases that can cause oral mucosal pain to provide appropriate care to patients. This paper focuses on the most common local and systemic diseases that can cause oral mucosal pain with respect to their clinical features and management.