Annonce

Parodontalbehandling betaler sig for samfundet

Det betaler sig samfundsøkonomisk at behandle diabetespatienters parodontitis. Det viser en ny amerikansk registerundersøgelse.

tandbehandling
Foto: Colourbox
Dato: 08.01.2018

Det er efterhånden velkendt, at parodontitis og diabetes indbyrdes påvirker hinanden, og at parodontalbehandling kan forbedre blodsukkerreguleringen hos diabetikere, og nu tyder en ny amerikansk registerundersøgelse på, at der ligefrem er sundhedsøkonomiske gevinster ved at foretage parodontalbehandling på diabetikere.

I undersøgelsen indsamlede man data vedrørende sundhedsudgifterne for 15.002 type 2-diabetikere i de fire første år efter, at diagnosen var stillet. 2.310 af patienterne havde fået parodontalbehandling inden for de første to år, og det viste sig, at de samlede sundhedsudgifter for disse patienter de følgende to år var 1.799 USD mindre end for de øvrige patienter. Parodontalbehandlingen kostede i gennemsnit 471 USD, så nettobesparelsen over to år var 1.328 USD. Det var dog kun hos patienter, der ikke havde behov for receptpligtig diabetesmedicin, at der var penge at hente. Hos de alvorligere tilfælde havde parodontalbehandlingen ingen indflydelse på de samlede sundhedsudgifter.

Nasseh K, Vujicic M, Glick M. The relationship between periodontal interventions and healthcare costs and utilization. Evidence from an integrated dental, medical, and pharmacy commercial claims database. Health Econ 2017;26:519-27.

 

Kommentarer
Annonce