ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Persistent facial pain conditions

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 03.02.2016

Persisterende faciale smertetilstande Kroniske ansigtssmerter er en almindeligt forekommende lidelse, i særdeleshed i forbindelse med temporomandibulær dysfunktion (TMD). Da tandlæger er ansvarlige for behandlingen af de fleste af disse tilstande, er opdateret viden om de nyeste fremskridt inden for området helt afgørende for at kunne foretage vellykket diagnostik og behandling. Denne oversigt omfatter TMD og forskellige typer af neuropatiske eller formodede neuropatiske ansigtssmerter i form af vedvarende idiopatiske ansigtssmerter og atypisk odontalgia, trigeminusneuralgi og smertefuld posttraumatisk trigeminus neuropati. Artiklen giver et overblik over TMD-smerter som en biopsykosocial tilstand, dens prævalens, karakteristika, centrale og perifere mekanismer, diagnostik (DC/TMD) og principper for behandling. Ligeledes beskrives definitioner, prævalens, karakteristika og diagnostik for hver af de forskellige typer af neuropatiske ansigtssmerter. Den aktuelle forståelse af patofysiologien af disse neuropatiske tilstande præsenteres, og der gives en beskrivelse af de evidensbaserede behandlingsmetoder.

Persistent facial pains, especially temporomandibular disorders (TMD), are common conditions. As dentists are responsible for the treatment of most of these disorders, up-to date knowledge on the latest advances in the field is essential for successful diagnosis and management. The review covers TMD, and different neuropathic or putative neuropathic facial pains such as persistent idiopathic facial pain and atypical odontalgia, trigeminal neuralgia and painful posttraumatic trigeminal neuropathy. The article presents an overview of TMD pain as a biopsychosocial condition, its prevalence, clinical features, consequences, central and peripheral mechanisms, diagnostic criteria (DC/TMD), and principles of management. For each of the neuropathic facial pain entities, the definitions, prevalence, clinical features, and diagnostics are described. The current understanding of the pathophysiology of these entities is presented, and a description of the evidence based treatment methods is provided.