Annonce

Præmedicinering kan hjælpe patienter med irreversibel pulpitis

Patienter med irreversibel pulpitis kan være så forpinte, at lokalanalgesi ikke giver dem tilstrækkelig smertelindring. Der kan derfor være behov for at præmedicinere disse patienter, og en malaysisk forskergruppe har netop offentliggjort en kritisk oversigt, der undersøger, hvorvidt forskellige præparater kan forbedre effekten af ledningsanalgesi på smerteoplevelsen hos patienter med irreversibel pulpitis i underkæben.

Undersøgelsen inddrager 19 randomiserede kliniske studier med i alt 1.654 patienter, og 65 % af studierne blev vurderet til at være af høj kvalitet med ringe risiko for bias. I alt blev 11 forskellige former for præmedicinering vurderet i undersøgelserne.

Resultaterne viste, at to præparater, der ofte anvendes i dansk odontologisk praksis, nemlig Tramadol og Ibuprofen, var blandt de mest effektive til at forbedre virkningen af lokalanalgesien. Desuden var der god effekt af Dexamethason, der normalt ikke anvendes i denne forbindelse i Danmark. Tramadol var virksomt ved dosis på 50 mg og Ibuprofen i doser på 400 mg, 600 mg og 800 mg, mens 300 mg Ibuprofen ikke havde nogen virkning.

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, Veettil SK et al. Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior nerve block in patients with irreversible pulpitis – A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int Endod J 2018; doi:10.1111/iej.12912. [Epub ahead of print]

Kommentarer
Annonce