Lækket kædekontrakt:

Presset øges på Dentist.dk

Landssamarbejdsudvalget skal nu afgøre, om lækket kontrakt fra Dentist.dk er i strid med overenskomsten. Fratagelse af patienternes ret til tilskud og skattesmæk kan blive konsekvensen for de implicerede tandlæger.

Tekst:
Tamdlægekæder
Illustration:
Julie Asmussen

Den jyske tandlægekæde Dentist.dk er fanget i skarpt projektørlys fra både regioner, sundhedsminister og Tandlægeforeningen. Det sker efter en række artikler i Jyllands-Posten, hvor avisen afslører indholdet i kontrakter mellem kædeselskabet og klinikejere.

Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt klinikejerne kan kaldes for selvstændige erhvervsdrivende på baggrund af kontrakterne. Fx slipper klinikejerne for at dække underskud, de får en ubetydelig del af et overskud, og de må ikke sælge deres andel af klinikken til tredjepart. 

Jan Pedersen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet, kalder kontrakterne for problematiske i forhold til skattereglerne og siger bl.a. til avisen:

- Det virker som om, kontrakterne navnlig er blevet fabrikeret for at opnå et bestemt formål, nemlig at få det til at fremtræde, som om man er selvstændig erhvervsdrivende. Men på det foreliggende grundlag er det min umiddelbare vurdering, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om tandlægerne er selvstændige erhvervsdrivende.

- Det virker som om, kontrakterne navnlig er blevet fabrikeret for at opnå et bestemt formål, nemlig at få det til at fremtræde, som om man er selvstændig erhvervsdrivende. 

jan pedersen, professor i skatteret ved aarhus universitet

Brud med overenskomsten?
De lækkede kontrakter fra Dentist.dk er kommet i hænderne på Tandlægeforeningen i anonymiseret form, og de er sendt videre til nærmere undersøgelse i Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp, der skal afgøre om de overskrider overenskomsten. Overenskomsten slår blandt andet fast, at en tandlæge skal have den bestemmende indflydelse i en klinik. 

- Jeg håber, det viser sig, at kontrakterne er i orden, for det kan få store konsekvenser for tandlægerne, hvis de ikke er, siger Susanne Kleist, medlem af hovedbestyrelsen og formand for en arbejdsgruppe, der undersøger kæder og ejerskabsforhold. 

Hun forklarer, at det både kan betyde skattesmæk for klinikejerne, og at de risikerer, at deres patienter får frataget retten til tilskud.

Arbejdsgruppen har i løbet af foråret forsøgt at få indsigt i kontrakter mellem klinikejere, og de hastigt voksende kæder, men ingen af kæderne har ønsket at vise dokumenter frem.

Sundhedsminister: “Hold ekstra øje med kædeklinikker”
Susanne Kleist peger på, at de nye tandlægekæder udfordrer reglerne for tildeling af ydernumre. De har hidtil været baseret på tandlægeselskabets vedtægter og en tro- og love-erklæring. Men ifølge hende tyder de lækkede kontrakter fra Dentist.dk på, at vedtægterne kun er overfladen, mens fortrolige aftaler sætter de egentlige regler for samarbejdet mellem kæde og tandlæge.  

Jyllands-Postens artikler har også fået politikerne op af stolene. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har blandt andet meldt ud, at hun vil have mere øget kontrol med kædeklinikker.

- Jeg har – på baggrund af Jyllands-Postens artikler – bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at være ekstra opmærksom på tandlæger, der er en del af en kæde – og føre tilsyn der, hvor det skønnes nødvendigt, siger hun. 

Og formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) vil have kontrakterne frem i lyset. 

- Vi skal have alle papirer - også de bagvedliggende - på bordet for at finde ud af, om overenskomsten bliver overholdt, siger han til avisen. 

Direktør i Dentist.dk Bjørn Nedergård Nielsen afviser, at kontrakterne er i strid med reglerne og ser frem til at få afklaret sagen. 

4 Kommentarer

Jeg er IKKE medlem af en kæde

Jeg er IKKE medlem af en kæde, men "emeritus".... Men alligevel en stor bøn: Kunne man ikke fra TFs side præcisere, at det IKKE er hverken en kæde ELLER en tandlæge, der får et tilskud til tandpleje. Det er PATIENTERNE....

Jeg er heller ikke medlem af

Jeg er heller ikke medlem af en kæde, men mener som Grabowski, at det er væsentligt at det bliver tydeliggjort , hvem der får tilskuddet til tandpleje: Patienterne! I øvrigt har jeg svært ved at tro, at kæderne ikke vil vise dokumenterne til arbejdsgruppen/Susanne Kleist?

Det irriterer mig, at vi igen

Det irriterer mig, at vi igen skal læse om at tandlægerne får tilskud fra regionerne. Det er ikke og har aldrig været tandlægerne, der får tilskud. Det er patienterne. Som en service overfor patienterne administrerer Tandlægerne ordningen. I modsat fald skal vi vende tilbage til de gamle "sygekasse tider" hvor patienterne betaler hele beløbet og siden får refusion fra Regionerne

Tak for jeres kommentarer. I

Tak for jeres kommentarer. I har helt ret: Det er naturligvis patienterne og ikke tandlægen, der modtager tilskud fra regionerne, og vi beklager at det var formuleret på en måde, så det kunne misforstås. Vi har rettet artiklen. Trine Ganer, adm. redaktør, Tandlægebladet