Annonce
Guide:

Pulpotomi som akut behandling

Få genopfrisket fremgangsmåden ved pulpotomi i denne guide, som er baseret på et svensk faktablad samt på to nyere undersøgelser, som tidligere har været omtalt i Tandlægebladet.

Tekst: Tandlæge, DR.Odont Bjarne Klausen

Analgesi

I akutte situationer kan det være vanskeligt at opnå tilfredsstillende analgesi. Patienten kan have haft ondt i længere tid og er måske i søvnunderskud og føler sig generelt skidt tilpas.

I denne situation opnås den bedste analgesi med rigelige mængder artikain-adrenalin. I overkæben gives bedøvelsen som infiltration, i underkæben suppleres infiltrationen med ledningsanalgesi af n. alveolaris inferior. Ledningsanalgesien kan eventuelt foretages med lidokain-adrenalin eller citanestoctapressin, hvis du foretrækker det.

Hvis ikke patienten allerede har taget analgetika på grund af tandpinen, kan det anbefales at præmedicinere, inden du begynder behandlingen, fx med ibuprofen (400-800 mg) eller tramadol (50 mg).

Hvis tiltagene undtagelsesvis ikke fører til acceptabel smertefrihed, bør du udskyde videre behandling.

Ordiner analgetika (ibuprofen og/eller paracetamol), og giv patienten en ny tid. Ved næste besøg kan det være en fordel at supplere analgesien med et sedativum, fx triazolam, for at hæve smertetærsklen og opnå en vis angstdæmpende virkning.
 

Præparation af pulpakammeret

 • Inspektion af tanden
  • Defekte fyldninger udbedres eller fjernes
  • Caries ekskaveres
  • Eventuelle infraktioner vurderes  
 • Pulpakammeret åbnes, og hele låget fjernes med airrotor
 • Alt pulpavæv i pulpakammeret fjernes med rosenbor
   

Hæmotase  

 • Ofte kommer hæmostasen af sig selv, når det inflammerede pulpavæv er fjernet.
 • Hvis det fortsat bløder fra rodkanalerne, kan kompression med vatpellets i ca. 5 minutter give god hæmostase.
 • Hvis kompression ikke hjælper, kan du lægge calciumhydroxid i pulpakammeret og skylle det bort 10 minutter senere.
   

Lad rodkanalerne være i fred

 • Delvis instrumentering af rodkanalerne forringer prognosen, da indholdet kan nekrotisere, hvorved risikoen for infektion øges.
 • Kamferklorfenol hører ikke hjemme i moderne endodonti. Det gavner ikke pulpa og kan ved udsivning skade de gingivale væv.
   

Provisorisk fyldning

 • Provisorisk fyldning lægges i pulpacavum og helt op til okklusalfladen. Temporære fyldningsmaterialer kan fx være IRM eller glasionomer.
 • Det er vigtigt, at fyldningen har en tykkelse på mindst 4 mm.
 • Læg ikke vatpellets i bunden, da det forringer fyldningens holdbarhed og bakterietæthed.
 • Du kan evt. lægge lidt calciumhydroxid på kanalindgangene for at hindre, at der kommer et fyldningsmateriale, der er vanskeligere at fjerne, ned i kanalerne.
   

Endelig behandling

 • Patienten skal have en ny tid snarest muligt, så fuldstændig pulpektomi kan gennemføres.

Kilder

Peters MC, Botero TM. In patients with symptomatic irreversible pulpitis, articaine is 3.5 times more efficacious than lidocaine in achieving anesthetic success when used for supplementary infiltration after mandibular block anesthesia. J Evidence-Based Dental Practice 2017;17:99-101.

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, Veettil SK et al. Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior nerve block in patients with irreversible pulpitis – A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int Endodont J 2018;51:989-1004.

Ulin C. Symtomatisk behandling – enbart utrymning av pulpakavum (pulpotomi). https://www.internetodontologi.se/symtomatiskbehandling-enbart-utrymning.... Senest opdateret: 2.5.2018.

Kommentarer
Annonce