ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Sæt krone på tanden hurtigst muligt efter rodbehandling

Et internationalt studie konkluderer, at endodontisk behandling og rettidig kronebehandling af posteriore tænder er et fornuftigt alternativ til ekstraktion og implantatbehandling.

Keramer tandkroner
Tekst: Tandlæge og dr. odont. Bjarne Klausen

En amerikansk retrospektiv undersøgelse har beskæftiget sig med betydningen af den efterfølgende restaurering for overlevelsen af endodontisk behandlede tænder.

Undersøgelsen var baseret på journalmateriale for 882 præmolarer og molarer, som var blevet sufficient rodbehandlede uden periapikal kirurgi i perioden 2008-2015. Tænderne var parodontalt sunde og udviste ikke tegn på fraktur under rodbehandlingen. 105 tænder måtte ekstraheres i løbet af undersøgelsesperioden, hovedsagelig på grund af krone- eller rodfrakturer.

Overlevelsesraten var højere for tænder, der efterfølgende blev behandlet med fuldkrone. Tænder, der var bygget op i plast eller amalgam, havde større risiko for at gå tabt, og for tænder, der ikke fik nogen permanent restaurering, var risikoen endnu større.

Også tidspunktet for fremstilling af fuldkrone var af væsentlig betydning. Tænder, der blev forsynet med krone inden for de første fire måneder efter rodbehandlingen, havde den højeste overlevelsesrate, mens tænder, der ventede fire måneder eller længere på kronebehandling, havde tre gange så høj risiko for at gå tabt.

Forfatterne konkluderer, at endodontisk behandling og rettidig kronebehandling af posteriore tænder er et fornuftigt alternativ til ekstraktion og implantatbehandling.

Kommentar ved professor, dr.odont. Flemming Isidor, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet:

– Dette er en interessant undersøgelse, som bruger tandens overlevelse, dvs. at tanden ikke er blevet ekstraheret, som parameter. Undersøgelsen viser, at en rodbehandlet molar eller præmolar har den bedste overlevelse, hvis den forsynes med en krone.  Dette er også vist i andre undersøgelser. Den beregnede overlevelse efter otte år på 84 %, 71 % og 54 % for tænder forsynet med henholdsvis fuldkrone, plast-/amalgamfyldning eller provisorisk fyldning er også i samme størrelsesorden som set i tidligere undersøgelser. Det nye i denne undersøgelse er, at det nu er vist, at det har stor betydning for overlevelsen af tanden, at den bliver forsynet med en krone inden for de første måneder efter rodbehandlingen.

– Tommelfingerreglen med at vente ½-1 år efter rodbehandling, før der sættes krone på tanden, er nok ikke rigtig. Tværtimod, når man først er sikker på, at rodbehandlingen er lykkedes uden sygdom periapikalt, bør tanden nok forsynes med en krone.

 

Kilde: Pratt I, Aminoshariae A, Montagnese TA et al. Eight-year retrospective study of the critical time lapse between root canal completion and crown placement: its influence on the survival of endodontically treated teeth. J Endod 2016:42:1598-1603.

 

 

Kommentarer

1 Kommentarer

Og hvis man nu har en rodbehandlet tand, der er flere år gammel, giver det så mening at få sat en krone på?
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE