ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Seks klinikker er "dumpet" i tilsyn

Med 54 gennemførte tilsyn er Styrelsen for Patientsikkerhed nu halvvejs i målsætningen om at nå 100 tilsyn i 2017. Kun seks klinikker har fået et påbud. 
 

Illustration: Julie Asmussen

Sådan er klinikkerne blevet valgt

22 af de 54 tandklinikker er blevet valgt, fordi de den 1. oktober 2016 ikke havde registreret en virksomhedsansvarlig tandlæge, mens de resterende 32 tandklinikker er tilfældigt valgt. Der har været gennemført tilsyn på fire kommunale klinikker. 

Tandlægerne gør det rigtig godt. Sådan lyder meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som med 54 gennemførte tilsyn er lidt over halvvejs i målsætningen om 100 udførte tilsyn i 2017.

Hele 48 klinikker har bestået tilsynet – for nu at bruge styrelsens terminologi – mens seks klinikker har fået beskeden ”ikke bestået”. 

Her har styrelsen vurderet, at der har været ”kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden”, og klinikkerne har derfor fået et påbud om midlertidigt at indstille dele af arbejdet, indtil de kunne dokumentere, at de patientsikkerhedsmæssige krav var opfyldt. 

– Tandlægerne gør det rigtig godt, og vi oplever, at de rigtig gerne vil efterleve lovgivningen, og som tallene afslører, er det ganske få klinikker, som har fået et påbud, oplyser Marianne Bockhoff, chefkonsulent, tandlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge chefkonsulenten er fire ud af de seks påbud givet, fordi bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp ikke var overholdt. Det kan fx være, fordi der ikke er blevet udformet en instruks for arbejdet, eller at den udførende person ikke er blevet oplært i den delegerede opgave. 

– Vi oplever, at dialogen er positiv ude på klinikkerne også de steder, hvor der er blevet givet et påbud. Klinikkerne har opfattet vores besøg konstruktivt og som en mulighed for at få rettet op på nogle procedurer, som måske trængte til at blive strammet, forklarer Marianne Bockhoff.

Kalibrering i styrelsen
Når en tandklinik ”består” et tilsyn, er det, fordi der er ”ingen forhold af betydning for patientsikkerheden”, eller der er ”få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”. 

En gennemgang af de offentliggjorte tilsynsrapporter viser, at ”forhold af mindre betydning for patientsikkerheden” fx kan dække over, at instrumenter, der kan penetrere til underliggende væv, ikke har været pakket sterilt, at der har manglet datomærkning på sterile pakninger, eller at den korrekte procedure for konstanskontrol ikke har været kendt. 

Men hvornår et fund er af ”mindre betydning for patientsikkerheden” eller ”et kritisk problem”, er ikke hugget i sten, men er et fagligt skøn, medgiver Marianne Bockhoff. 

– Det er bl.a. derfor, at der altid er en tandlæge med ude, når vi gennemfører tilsyn på tandklinikker. Men det er klart, at det kræver kalibrering fra vores side, mener Marianne Bockhoff. 

I næste nummer af Tandlægebladet kan du tage med på et tilsynsbesøg på en tandklinik i Lyngby.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommentarer

2 Kommentarer

Seks ud af 54 klinikker dumper... Ja, men det er jo over 10%. Nok er materialet tyndt, men skal vi så forestille os at 300 klinikker bliver knaldet, når de har nået igennem alle 3000 ? Vi skal vist hjem og læse op på formalia.
Jeg er i shok . Hvordan kan instrumenter, som er kritisk udstyr, da det bryder slimhinden, være "af mindre betydning for patientsikkerheden" . Dette var aldrig accepteret til en operation på et hospital i Danmark.
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE