ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Folketingsvalg:

Skal der tilføres flere penge til voksentandplejen?

Knap 73 % af danskerne mener, ifølge en Voxmeter-undersøgelse fra 2017, at Danmark bør bruge flere af sundhedsvæsenets samlede ressourcer til offentlige tilskud til tandbehandling. Vil politikerne arbejde for, at der bliver tilført flere penge til voksentandplejen? Læs med her.

Tekst: Anne Burlund & Louise Bolvig Hansen / Illustration: Mikkel Henssel

 

Søren Søfelt, Klaus Riskær Partiet
– Ja! Dels til forebyggelse og til almindelig tandbehandling. Tandsygdomme er lige så vigtige som alle andre sygdomme, hvor man får tilskud betalt af sygesikringen. Vi mener, at de 300 mio. der blev skåret væk skal tilbageføres – og mere til. Måske skal almindelig tandpleje været fuldt dækket af sygesikringen. Det giver mening samfundsøkonomisk, at man støtter forebyggelse og behandling af tandsygdomme for at undgå yderligere sygdom. Det er penge godt givet ud! 
Læs interviewet "7 skarpe til Søren Søfelt"

  
Pernille Schnoor, Alternativet 
– Det vil vi! I bund og grund mener vi slet ikke, at der skal være brugerbetaling, men det er en meget dyr øvelse. Vi har foreslået, at alle danskere skal have mulighed for at få en gratis grundpakke, som består af eftersyn og tandrens og måske at få lavet et hul. Det skal sikre, at alle kommer til et eftersyn og ikke springer over, fordi man ikke har råd. Vi ser gerne, at man omlægger tilskudsordningerne, så de bliver mere overskuelige. 
Læs interviewet "8 skarpe til Pernille Schnoor"

  
Liselott Blixt, Dansk Folkeparti
– Vi vil tilføre de penge, der er nødvendigt. Vi så helst, at vi ikke kom op i store regninger til tandpleje. Men alle skal have råd til at gå til tandpleje. Jeg vil ikke sætte pris på. Det kan være større og mindre beløb – det kommer an på, hvad der kommer ud af forløbet med en ny model for fremtidens tandpleje.
Læs interviewet "8 skarpe til Liselott Blixt"

   
Lotte Rod, Radikale
– Ja, det vil vi. Vi vil gerne se på, hvordan vi indretter brugerbetalingen i det offentlige mere retfærdigt, for det er helt skævt på tandlægebehandling. Det er tilfældigt, at vi er endt med en model, hvor der er brugerbetaling på tandlæge, men ikke på besøget hos din læge, og vi ser desværre, at det har en markant social slagside, som vi gerne vil bekæmpe.
Læs interviewet "8 skarpe til Lotte Rod"

  
Kirsten Normann, SF
– Ja, det er vi helt enige i. Vi ønsker helt at afskaffe brugerbetaling på almindelig tandbehandling, så det bliver ligestillet med anden sundhed. Brugerbetalingen i dag er alt for høj og skaber en stor ulighed i sundhed. Vi har afsat 1,5 mia. kr. til at udfase brugerbetalingen frem mod 2025. Men det kræver selvfølgelig et flertal at få gennemført. Det ville give mening at afskaffe brugerbetaling for udvalgte grupper først fx parodontitis-patienter, folk med medicinskader og de unge.
Læs interviewet "8 skarpe til Kirsten Normann"

 

Jane Heitmann, Venstre
– Vi skal se på tilskudsstrukturen, så vi tilgodeser grupper med særlige udfordringer bl.a. socialt udsatte. Vi har i dag en negativ social slagside, hvor de mennesker, der er mest udsatte også har den ringeste tandsundhed. Derudover har vi ikke lagt os fast på andre udvalgte grupper, men det kunne være patienter med fx aggressiv parodontitis eller patienter med cancer i mundhulen. 
Læs interviewet "8 skarpe til Jane Heitman"

  
Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet
– Jeg kan ikke sige, hvordan vi vil prioritere midlerne til tandområdet. Men vi vil gerne have fokus på forebyggelse og at fastholde en høj tandsundhed i befolkningen. Mange går ikke til tandlæge, fordi der er en opfattelse af, at det er dyrt. Vi ser også gerne en højere prioritering til parodontitis.
Læs interviewet "8 skarpe til Flemming Møller Mortensen"

  
Annette Skov Andersson, Nye Borgerlige
– Ja og nej. Vi er opmærksomme på, at der er et problem i forhold til den ulige fordeling af penge – fx i forhold til kontrasten mellem læger og tandlæger. Vi bliver nødt til at se noget mere på området, før vi kan lægge os fast på det. Vi er opmærksomme på mennesker, der går gennem lange sygdomsforløb, som påvirker deres tandsundhed. Det er her, vi skal sætte først ind.
Læs interviewet "7 skarpe til Annette Skov Andersen"

   
Peder Hvelplund, Enhedslisten
– Vi ønsker ikke at omprioritere penge inden for sundhedsområdet – vi vil finde nye penge! Konkret vil vi lægge tandpleje ind under den offentlige sygesikring. Det vil koste 7,4 mia. kr. om året, som vi har finansieret i vores sundhedsudspil. Hvis man ønsker at nedbringe brugerbetalingen, kræver det også, at man tilfører flere penge til området. Men det øgede tilskud skal ikke bare kanaliseres videre til tandlægen, men komme patienterne til gode. Det må være op til aftaleparterne i en forhandling at sikre, at det også sker.
Læs interviewet "8 skarpe til Peder Hvelplund"

  
May-Britt Kattrup, Liberal Alliance
– Ja, det vil vi gerne. Inden et valg vil vi fremlægge, hvor mange penge vi mener, der skal tilføres voksentandplejen. Vi vil arbejde for, at kronikere og ulykkes- og sygdomsramte kan slippe for brugerbetaling. Hvis man brækker et ben, må det være det samme som at knække en tand. 
Læs interviewet "8 skarpe til May-Britt Kattrup"

  
Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne
– Ja, det har vi i vores program allerede. Det er vigtigt for at skabe større lighed i sundhed. Flere lidelser kan være forårsaget af tandproblemer og omvendt, så vi er generelt imod brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Derfor er vi også ærgerlige over, at der blev skåret på det offentlige tilskud til voksentandplejen – og det vil vi gerne rette op på, hvis vi kommer i Folketinget. 
Læs interviewet "7 skarpe til Marianne Karlsmose"

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE