ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Spytkirteltumorer – en sjælden, men vigtig tumorgruppe i mundhulen

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 28.08.2014

Baggrund – Spytkirteltumorer er sjældne og udgør en heterogen gruppe af tumorer. WHO anfører 37 epiteliale tumorer i den seneste klassifikation. En stor del af disse ses i de store spytkirtler, primært i parotis. I denne artikel fokuseres på de væsentligste 15-25 % af tumorerne, der udgår fra de små intraorale spytkirtler. Heraf er halvdelen maligne, og det er derfor væsentligt fra et klinisk synspunkt at kunne skelne mellem benigne og maligne spytkirteltumorer. Dette er imidlertid langtfra altid muligt. Patienttilfælde – Der præsenteres tilfælde af maligne spytkirteltumorer, der belyser vanskelighederne ved at differentiere mellem benigne og maligne spytkirteltumorer. Tumorerne var lokaliseret til henholdsvis ganen og det retromolære område i underkæben. Konklusion – Hævelser i ganen og i det retromolære område bør mistænkes for malign spytkirteltumor, hvis der ikke er nogen oplagt anden forklaring på forandringerne, og uanset om de fra et klinisk synspunkt synes godartede.

Salivary gland tumours – a rare but important group of tumours in the oral cavity: Background – Salivary gland tumours are a rare and heterogeneous group of tumours. In the WHO classification 37 epithelial tumours are listed, the majority of which are located in the major salivary glands. Here we focus on tumours arising from the minor intraoral glands. Half of these are malignant and in general it is not possible clinically to differentiate between benign and malignant intraoral salivary gland tumours. Case presentations – Cases of malignant salivary gland tumors are presented in order to illustrate difficulties of differentiating between benign and malignant salivary gland tumours. The tumours were located on the palate and retromolar region in the lower jaw, respectively. Conclusion – Suspicion of malignant salivary gland tumour should arise when dealing with swellings in the palate and in the retromolar area – whether or not the clinical impression indicates a benign tumour.