ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Studerende kan afslutte uddannelsen

Der er godt nyt til de ca. 135 studerende, der havde planlagt, at de til sommer skulle kalde sig tandlæge. 

Tekst: Mette Wallach
Dato: 28.04.2020

I påsken besluttede Uddannelses- og Forskningsministeren at tillade en ”begrænset og kontrolleret genåbning af de fysiske faciliteter” for studerende på medicin, odontologi og klinisk tandteknikeruddannelsen.

Genåbningen betyder, at tandlægestuderende, som er på sidste semester af deres uddannelse, kan møde op til deres afsluttende eksamen.   

På Tandlægeskolen, Aarhus Universitet vil studerende opleve, at de kliniske elementer i enkelte af de afsluttende kurser vil foregå som simulationstræning. Kun under meget skærpede betingelser bliver der tale om patientinddragelse.

 Al teoretisk undervisning på tandlæge-, tandplejer-, klinisk tandtekniker-, tandklinikassistent- og tandteknikeruddannelserne, og videreuddannelsen i ortodonti er omlagt til online fjernundervisning helt frem til sommerferien.  

– Det er en kæmpe logistisk opgave, og alle undervisere har knoklet for at lykkes med det, og de studerende har været supergode til at bruge de nye digitale undervisningsmåder. Vi vil konvertere så meget som muligt til simulationstræning, men enkelte steder, hvor det er absolut nødvendigt, vil vi gennemføre delelementer af klinisk undervisning. I de tilfælde sikrer vi os med værnemidler i form af engangsovertrækskittel, handsker, mundbind og beskyttelsesbriller eller visir, som Sundhedsstyrelsen foreskriver, forklarer institutleder Siri Beier Jensen fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed.   

Virtuel undervisning i København
I København bliver undervisningen heller ikke som vanlig, og det er om at finde løsninger, der kan imødekomme retningslinjerne for genåbningen. Den teoretiske undervisning bliver eksempelvis afholdt virtuelt, og der kommer ikke til at være mere end 10 personer i alt inden for et klinikområde.

Det betyder, at der kun kan behandles tre patienter på samme tid, hvor der normalt kan behandles 18 patienter, oplyser Anne Havemose-Poulsen, der er institutleder på Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

– Det bliver udfordrende, da vi må gå på kompromis med nogle af målene for den kliniske undervisning, som har ligget helt stille siden nedlukningen. Vi gør det så godt som muligt under de nuværende forhold, og den afsluttende eksamen forventes afholdt efter planen, siger hun.   

Men trods udfordringer og kompromisser er Anne Havemose-Poulsen ikke nervøs for at genåbne uddannelsen:

– Jeg er helt tryg ved, at den minutiøse plan, vi har lagt, er sundhedsfaglig forsvarlig. Alle har stor fokus på hygiejne og overholdelse af alle regler, siger hun.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE