ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Sundhedsøkonom:

Sundhedsstyrelsen var udsat for pres

Ministeriet ville have pilen til at pege på tandlægerne som ansvarlige for overskridelsen, lyder vurderingen fra professor Kjeld Møller Pedersen, efter Tandlægebladets afsløringer af ændringer i evalueringen af NKR. 

Tekst: Trine Ganer og freelancejournalist Anders Klebak

Det er hævet over enhver tvivl, at Sundhedsstyrelsen var udsat for pres, da man efter et hastemøde i Sundhedsministeriet valgte at ændre ordlyd og konklusioner samt inddrage supplerende analyser i den ellers færdige evalueringsrapport vedr. nationale kliniske retningslinjer for indkaldeintervaller. Det er sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersens vurdering, efter at han har haft mulighed for at dykke ned i de interne dokumenter og nogle af e-mailene fra arbejdet med evalueringen, som Tandlægebladet har fået aktindsigt i.

Som man kan læse i artiklen ”Fra duks til skurk”, viser dokumenterne fra aktindsigten, at Sundhedsstyrelsen var parat til at offentliggøre en færdig evalueringsrapport den 13. oktober sidste år. I rapporten får tandlægerne hovedsagelig ros for deres modtagelse af den nye retningslinje. Bl.a. fremhæves det, at man har nedbragt antallet af undersøgelser med mere end en million.

Det er ikke normalt, at ministeriet får bremset offentliggørelsen af en evaluering

kjeld møller Pedersen, professor

Ser aldrig dagens lys
Den positive rapport ser dog aldrig dagens lys. Dagen før Sundhedsstyrelsen vil offentliggøre den, hakker Sundhedsministeriet bremserne i og indkalder til hastemøde, og det er ifølge Kjeld Møller Pedersen ”bemærkelsesværdigt”.

– Tal kan jo tolkes på mange måder, og det er ikke usædvanligt, at et ministerium kommenterer på konklusioner fra en styrelse. Men det er ikke normalt, at ministeriet får bremset offentliggørelsen af en evaluering, der ligger klar i affyringsrampen, siger Kjeld Møller Pedersen.

 

Pilen skulle pege på tandlæger
Ministeriets bekymring går tilsyneladende på ordlyden i rapporten. På hastemødet, hvor også repræsentanter fra Danske Regioner er inviteret, skal konklusionerne drøftes “især ift. konsekvenserne for overenskomstforhandlingerne”, skriver ministeriet i mødeindkaldelsen. Og det kan ifølge Kjeld Møller Pedersen ikke tolkes meget anderledes, end at evalueringen ikke har givet det krudt til overenskomstforhandlingerne, som man i ministeriet havde ønsket.

Det tyder på, at Danske Regioner har haft mulighed for at rette i rapporten (...)

pernille schnoor, alternativets sundhedsordfører

– Det er svært at frigøre sig fra den tanke, at ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen skærpe tonen i konklusionerne, så pilen kunne pege på tandlægerne som ansvarlige for rammeoverskridelsen. Hvis det er tandlægerne, der bruger retningslinjerne forkert, vil det jo være naturligt at bede dem om at tage ansvaret for, at der bliver rettet op på økonomien, siger Kjeld Møller Pedersen.

 

Fatter ministeriets besked
Og Sundhedsstyrelsen fatter tilsyneladende ministeriets besked. Den 24. november udkommer en ny version af evalueringen, hvor tonen nu er en helt anden, og selv om man ikke har imødekommet ministeriets ønske om at placere et entydigt ansvar hos tandlægerne, lyder budskabet nu, at tandlægerne er skyld i en række problemer.

Styrelsen har medtaget nogle nye data, der viser store stigninger i forbruget af ydelserne tandrodsrensning og IFB. Data, der kun ”i beskeden grad” kan berettige, at tandlægerne går fra duks i den første version til skurk i den anden.

– Man lægger vægt på en mere kritisk tolkning i forhold til tandlægernes rolle. Det er som sådan ikke en nuanceret evaluering af en ny ordning inden for voksentandplejen på den måde, som man ville forvente af en styrelse, siger Kjeld Møller Pedersen. Fx medtages nuancer vedr. IFB ikke i nyhedsteksten og konklusionen.

 

Sundhedsstyrelsen afviser
I Sundhedsstyrelsen afviser man, at der er noget bemærkelsesværdigt ved proces eller resultat.

– Der er ikke noget forkert i, at vi som faglig styrelse går ud og siger noget, som er en lille smule markant i forhold til, at vi kan se, der er en udvikling her, som vi synes, peger i en bekymrende retning, siger Janet Samuel, enhedschef for planlægning i Sundhedsstyrelsen, til Danmarks Radio, der har dækket sagen efter Tandlægebladets afsløringer.

Flere af de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg ser dog anderledes på sagen. SF og Alternativet har begge stillet spørgsmål til ministeren om sagen, og Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor siger:

– Det tyder på, at Danske Regioner har haft mulighed for at rette i rapporten, inden den er blevet sendt til os andre, og det synes jeg kan være bekymrende, hvis jeg ikke ved, hvem den egentlige afsender er, siger hun.

Det er ikke lykkedes Tandlægebladet at få et svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, da hun er bortrejst. Der arbejdes fortsat på det. 

 

Tidslinje

Sommer 2017
Sundhedsstyrelsen  indleder arbejdet  med evaluerings-rapporten vedr. Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen fra 2013 (opdateret 2016).

12. oktober 2017
Evalueringsrapporten ligger klar til offentliggørelse den efterfølgende dag, men  Sundheds- og Ældre-ministeriet hugger bremserne i  og indkalder til et hastemøde vedr. rapportens konklusioner.

13. oktober 2017
Hastemødet  afholdes i Sundheds- og Ældreministeriet. Ud over embedsmænd fra ministeriet, deltager bl.a. repræsentanter fra hhv. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

10. november 2017
Danske Regioner sender sine kommentarer til evalueringen til Sundhedsstyrelsen.  Forslag til ændringer indføjes i rapporten .

24. november 2017
Evalueringsrapporten udkommer nu i en ny udgave. Ud over at man har tilføjet et ekstra bilag, erindholdet er på flere områder identisk med den første version. De tekniske udfordringer nævnes, men  pludselig er det i høj grad tandlægerne, der bærer skylden  for at have “placeret mange patienter i gul kategori, selv om de ikke har en tandsygdom”.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE