Annonce
Fagligt referat:

Symposium 2017

Gik du glip af Tandlægeforeningens Symposium om endodonti? Få highlights her i referatet udarbejdet af de to fagligt ansvarlige lektor, ph.d.Lise-Lotte Kirkevang og privatpraktiserende tandlæge Thomas Hedegaard. 

Tekst: Lise-Lotte Kirkevang, lektor, ph.d., Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet og Thomas Hedegaard, privatpraktiserende tandlæge, Hinnerup / Foto: Nicolas Tobias Photography

Programmet var meget internationalt, med kendte foredragsholdere fra bl.a. England, Canada, USA, Holland og Island, og der er ingen tvivl om, at det var et særdeles veloplagt hold, der stod klar til at oplyse de mange danske tandlæger.

Endodontisk sygdom    

Dagene var opbygget som en endodontisk odyssé, og professor John Whitworth fra Newcastle Universitet tog hul på rejsen med at beskrive endodontiske sygdomsfaser og de udfordringer, vi oplever, når vi skal stille den rigtige diagnose og vælge den rigtige behandling.

Han opfordrede til en systematisk tilgang til diagnostikken og beskrev de faldgruber, det er vigtigt at være opmærksom på. Fx at smerte kan stamme fra andre steder, end der hvor patienten angiver at føle den.

Han opfordrede til at være varsom med at konkludere og agere på usikre fund. John Whitworth nævnte i øvrigt, at han med tiden selv var blevet langt mere tilbageholdende med at behandle, medmindre diagnostikken var klar.

Professor Ken Hargreaves fra University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA, var af personlige årsager blevet forhindret i at komme, men trodsede tidsforskellen og holdt via en Skype-forbindelse en god og informativ præsentation om behandlingen af endodontiske smerter.

Han beskrev forskellige typer af smerte og gav gode råd til effektiv administrering af smertestillende medicin samt forklarede, hvordan man ved at kombinere forskellige medikamenter opnår den bedste effekt og samtidig med den mindste risiko for bivirkninger.

Han anbefalede, at man i tilfælde af en ”hot molar” gav patienten Ibuprofen en times tid inden behandling, da dette kunne hjælpe med at opnå en sufficient smertekontrol både under og efter behandlingen. 

Efter frokost på førstedagen gik John Whitworth videre med et foredrag med titlen “How Clean is Your House? Getting into the Dirt of Root Canals”. Han slog fast, at endodontisk sygdom forårsages af mikroorganismer, der etablerer sig i rodkanalsystemet eller i nær relation hertil.

Det er af betydning for tandens prognose, at man gør, hvad man kan for at undgå, at de etablerer sig, idet de er vanskelige at fjerne. Han beskrev meget malende udfordringerne, der er forbundet med fjernelse af ”slimet” (biofilmen) i rodkanalerne.

Endodontisk behandling

Professor Ove Peters gik derefter videre med selve præparationen af rodkanaler. Han omtalte de seneste landvindinger indenfor rodkanalinstrumenter, og hvordan de nyere instrumenter muliggør en lettere og mere forudsigelig udrensning af rodkanalerne.

Han beskrev, hvordan man med moderne teknikker, systemer og udstyr lettere og mere sikkert kan præparere rodkanalerne med respekt for kanalernes anatomi. Samtidig pointerede han, at der ikke er nogle af de systemer, der er på markedet, som ikke kan præparere rodkanalerne sufficient. Hvad man vælger, er mest et spørgsmål om præferencer.

Skylning af rodkanalsystemet er et emne, der altid tiltrækker sig opmærksomhed. Fra University of British Columbia i Canada kom professor Markus Haapasalo, der er en af de største kapaciteter på området.

I sit indlæg beskrev han, hvordan instrumenteringen af rodkanalen fjerner noget af det nekrotiske væv og biofilm, men at det vigtigste formål med en rodkanalpræparation er at skabe tilgængelighed for skyllevæsken, som er det vigtigste element i desinfektionen af den inficerede rodkanal. Skyllevæsken kan penetrere ind i områder, der ellers er utilgængelige for instrumentering.

Det er væsentligt at anvende en skyllevæske, der opløser organisk væv, og det er ikke vist, at supplerende skyllevæsker påvirker udfaldet af den endodontiske behandling.

Derimod kan bevægelse/aktivering af skyllevæske fx med ultralyd medvirke til, at alle områder med tilgængelig biofilm berøres. Han gav os også et kort glimt af fremtidens mulige skylleteknikker.

Endelig sluttede John Whitworth dagen af med en kort opdatering af, hvordan vi bedst håndterer traumer på især unge permanente tænder.

Andendagen fortsatte odysséen med temaet rodfyldning. Det var lektor Hagay Shemesh fra ACTA i Amsterdam, der i en meget levende præsentation med udgangspunkt i ”den ovale kanal” beskrev forskellige teknikker til rodfyldning, igen med en klar understregning af, at det ikke er vist, at der findes en teknik, der er ”den bedste” i alle tilfælde.

Hvert enkelt tilfælde bør vurderes. Er der tale om en meget bred kanal, kan en varm teknik være en fordel, er der tale om en enkelt, cirkulær kanal, vil man kunne anvende singlepoint-teknik, men man bør ikke forlade sig på, at en sealer sufficient udfylder alle hulrum uden et kernemateriale.

Han beskrev brug af de nyere biokeramiske materialer og de fordele og begrænsninger, der ses ved brug af disse. 

Prognose, kirurgi og restaurering

Langtidsprognosen for rodbehandlede tænder afhænger i høj grad af, hvor meget tandsubstans der er tilbage, og hvordan og hvornår tanden restaureres efter den endodontiske behandling.

Specialist i endodonti Marga Ree indtog scenen og viste os, hvordan hun med stor dygtighed indsætter stifter umiddelbart efter den endodontiske behandling, samt hvordan hun kunne fjerne næsten alle stifter, hvis en revision var nødvendig.

Hun viste også, hvordan hun anvendte fiberstifter samt bonding, som et alternativt fyldningsmateriale i særlige tilfælde, hvor pulpalumen er så bredt, at fiberstiften kunne indsættes kanalen uden stiftpræparation og dermed give tynde dentinvægge mere støtte, end guttapercha og sealer ville kunne give.

De mange begejstrede deltagere fik et spændende indblik i en endodontispecialists hverdag og et godt fingerpeg om, hvad der behandlingsmæssigt er muligt. 

Dernæst tog specialist i tand-, mund- og kæbekirurgi Simon Storgård Jensen fat på den kirurgiske endodonti. Han gennemgik samtlige faser i den kirurgiske samt den endodontiske del af behandlingen.

Han pointerede, at man med de rigtige indikationer og brug af moderne teknikker såsom forstørrelse og ultralydspræparation i dag har en signifikant bedre prognose for den kirurgiske endodonti sammenlignet med, hvad man kunne opnå tidligere.

Endelig – hvis en tand ikke kan reddes – har man muligheden for at erstatte den med et implantat. 

Professor Bjarni E. Pjetursson var dog meget tydelig i sin præsentation. Han gennemgik, hvordan man altid skal se på det totale behandlingsbehov for den aktuelle tand, før man træffer beslutning om den endelige behandling.

Han påpegede, at tandlæger primært bør arbejde for at bevare tænder, men at man også bør være realistisk i forhold til tandens mulighed for at opnå en funktionel status.

Kan man bevare tænder ved hjælp af regenerative metoder? Ove Peters beskrev entusiastisk, hvor langt man er kommet med udnyttelse af stamceller og gendannelse af væv i relation til endodontisk behandling.

Meget spændende, men også en behandling, der stadig er under udvikling, og som der kun sjældent er indikation for.

Rodresorptioner

Allersidst fik vi en kort, men god gennemgang af forskellige typer resorption. Markus Haapasalo gennemgik forskelle i diagnostik og behandling, især i relation til intern resorption og ekstern cervikal resorption.

Ved den interne resorption behandler man resorptionen i forbindelse med en endodontisk behandling. En ekstern cervikal resorption kan behandles internt fra eller eksternt fra, eventuelt en kombination af begge, idet det er væsentligt, at man får fjernet det resorptive væv og aflukket mod tandoverfladen.

Tidlig diagnostik er vigtig for at kunne behandle, og i forbindelse med differentialdiagnostik og behandlingsplanlægning er Cone Beam Computed Tomografi (CBCT) et væsentligt hjælpemiddel.

Foredragsholdere

  • John Whitworth, professor, PhD, FDS (Rest Dent), Professor of Endodontology, School of Dental Sciences/Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust, Newcastle University, UK
  • Ken Hargreaves, professor, DDS, PhD, Professor & Chair, Department of Endodontics, University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA
  • Ove Peters, professor, DDS, DMD, MSc, PhD, Professor and Co-chair, Department of Endodontics, Diplomate, American Board of Endodontics, University of the Pacific, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, San Francisco, California, USA
  • Markus Haapasalo, professor, DDS, PhD, Head, Department of Oral Biological & Medical Sciences, Chair, Division of Endodontics, University of British Columbia, Faculty of Dentistry, Canada
  • Hagay Shemesh, associate professor, DMD, PhD, Chair, Division of Endodontology, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), the Netherlands
  • Marga Ree, DDS, MSc, Specialist in Endodontics, Private practice in Purmerend, the Netherlands
  • Simon Storgård Jensen, DDS, dr.odont., Specialist In Oral and Maxillofacial Surgery, Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
  • Bjarni E. Pjetursson, professor, DDS, DMD, PhD, Professor, Dean, Faculty of Odontology, University of Iceland

Kommentarer
Annonce