Annonce
LSU om kædekontrakter:

Tandlægen bestemmer ikke på klinikken

Landssamarbejdsudvalget har undersøgt kontrakter fra tre af landets store kæder. De overholder overenskomsten, men alligevel konkluderer udvalget, at tandlægerne ikke har den bestemmende indflydelse i to af kæderne. 

Tekst: Anders Klebak, freelancejournalist, Trine Ganer og Gitte Almer Nielsen / Illustration: Julie Asmussen

Landssamarbejdsudvalget (LSU) har frikendt tre store danske kæder for at overtræde overenskomsten med deres ejerkontrakter. Helt enkelt fordi ejerkontrakter ikke indgår i bedømmelsen, når tandlæger skal tildeles ydernummer. Men samtidig mener udvalget, at kontrakterne i to af de undersøgte kæder reelt set tager den bestemmende indflydelse på klinikken fra tandlægen.

Advokatfirmaet Plesner, som har endevendt kontrakterne for LSU, vurderer, at kæderne Dentist.dk og Godt Smil begrænser tandlægens indflydelse i så stort omfang, at det kan være på kant med intentionen i overenskomsten.

I Godt Smils ejerkontrakter står der, at væsentlige beslutninger skal træffes i enighed på generalforsamlingen. Og det er problematisk ifølge advokatfirmaet Plesner, fordi Godt Smil kan nedlægge veto overfor tandlægens forslag. 

Samtidig har hver af klinikkerne i Godt Smil en bestyrelse, som består af klinikejeren og to repræsentanter for kæden. Også her ser advokatfirmaet et problem, fordi bestyrelsen reelt har magten til at påvirke den løbende drift og økonomiske beslutninger, og tandlægen er i mindretal.

Direktør for Godt Smil, Anders Bjergegaard, mener ikke, at LSU-afgørelsen er udtryk for andet end en “legal opinion”. 

– Jeg synes, det mangler at fremgå, at LSU bygger deres afgørelse på en vurdering fra ét advokatfirma. Vi har også selv indhentet legal opinions fra førende advokatfirmaer, når vi har lavet kontrakterne, og deres vurdering er, at vi overholder tandlægeoverenskomsten og intentionen bag, siger han.

Beskytter patienterne

Ifølge Anders Bjergegaard er det desuden klart beskrevet i Godt Smil-ejerkontrakterne, at tandlægen har fuld beslutningskompetence, når det kommer til alle faglige spørgsmål. 

Han mener heller ikke, at bestyrelsen, hvor kæden har flertallet, er et problem.

– Vi har indført en bestyrelse for at sikre os, at vi ikke står med en tandlægeejer, som ikke lever op til de faglige standarder. Bestyrelsen giver os mulighed for at skille os af med sådan en. Det er i virkeligheden for at beskytte patienterne. Derudover blander bestyrelsen sig ikke.

Og vi har aldrig i Godt Smils levetid haft behov for den løsning, siger han. 

Advokatfirmaet Plesner beskriver også, hvordan tandlæger hos Dentist.dk skal have kædens velsignelse til alle udgifter over 5.000 kr. Det er i praksis mange beslutninger i den daglige drift, fx ansættelse af personale og indkøb af materialer, og det harmonerer dårligt med hensigten i overenskomsten, konstaterer advokatfirmaet. 

Tandlægebladet har bedt Dentist.dk om et interview, men kædens direktør Bjørn Nedergård Nielsen nøjes med at svare i en mail: 

– Vi har modtaget afgørelsen, som konkluderer, at vedtægterne og vores setup følger Tandlægeoverenskomsten. Vi ser frem til en fremtidig præcisering af reglerne i forbindelse med en ny overenskomstforhandling. 

Direktør for duksen af de tre kæder tandlægen.dk, Thomas Wallin, er glad for, at LSU-afgørelsen er landet og helt frikender hans kæde for kritik. 

– Nu er der kommet en afklaring, som lukker den debat, der har kørt i medierne. Vi kan få fokus tilbage på forretningen, siger han. 

Tandlægen skal have det afgørende ord

LSU tager ikke stilling til, om der er behov for en mere klar ordlyd i overenskomsten, men skyder i stedet bolden videre til Danske Regioner og Klinikejerudvalget, som i øjeblikket forhandler overenskomst. 

Og ifølge formand for Klinikejerudvalget, Torben Schönwaldt, skal der ændringer på bordet. I dag er det Tandlægeforeningen, der afgør, om klinikejere skal tildeles ydernummer. Men på baggrund af LSU-afgørelsen mener han, at opgaven skal flyttes.

– Sagen viser, at kæderne formelt set overholder reglerne, men dykker man længere ned, kan man stille spørgsmål til, hvem der egentlig har det afgørende ord på klinikken. Tandlægeforeningen har ikke ressourcer og kompetencer til at gennemgå juridiske spidsfindigheder i kontrakter. De skal over i et andet regi, siger han, men kommer ikke nærmere ind på, hvem der skal overtage opgaven. 

Han slår samtidig fast, at Klinikejerudvalget vil arbejde for, at intentionen i overenskomsten stadig er den samme: Det er tandlægen, der skal have den bestemmende indflydelse. 

– Det er væsentligt for os, at det er tandlægen, som bestemmer, når det kommer til det faglige, siger han og henviser bl.a. til, at spørgsmål om ansættelser og afskedigelser af personale skal høre til tandlægens område.

– Vi skal gerne have en ordlyd i overenskomsten, hvor klinikejere og kæder ikke er i tvivl om, hvilke krav de skal opfylde for at kunne blive godkendt, siger han. 

 

Advokatfirmaet Plesner har vurderet, om fire kontrakter fra kæderne Dentist.dk, Tandlægen.dk og Godt Smil overholder overenskomsten. 
 

Dentist.dk
Frikendt, men …
Klinikejeren har ikke reelt den bestemmende indflydelse på klinikken, fordi ejerkontrakterne kræver, at beslutninger om udgifter over 5.000 kr. skal træffes i enighed mellem klinikejer og kæde. 

 
tandlægen.dk
Frikendt

 
Godt Smil
Frikendt, men …
Klinikejeren har ikke reelt den bestemmende indflydelse på klinikken, fordi ejerkontrakterne kræver, at væsentlige beslutninger træffes i enighed på generalforsamling, og tandlægen er i mindretal i klinikkens bestyrelse. 

Kommentarer
Annonce