Annonce
Særlov:

Tandlæger tvinges ned i løn

Ministeren tramper på tandlægerne med ny særlov, mener både KEU- og TF-formand, der advarer mod, at indgrebet kan føre til en splittet branche, øget kommercialisering og mindre gennemskuelighed for patienterne.

Tekst: Freelancejournalist Anders Klebak / Illustration: Morten Voigt

Vi har fået vredet begge hænder om på ryggen og er blevet lagt i benlås. Så kontant lyder analysen fra Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, efter han har læst forslag til en ny særlov, som ministeriet sendte i høring i marts.

Han hæfter sig ved, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) holder fast i, at det offentlige ikke vil bruge mere end 1,4 mia. kr. på patienttilskud. Hvis det beløb overskrides, bliver det på tandlægernes regning. Tandlægeforeningen har regnet sig frem til, at det i gennemsnit vil koste hver klinikejer ca. 150.000 kr. at dække hullet, hvis ydelsesforbruget fortsætter som de sidste par år.

– Det er et særdeles brutalt indgreb, hvor man vil tvinge os ned i løn med en ordning, der på ingen måde er rimelig.

Samtidig er der økonomisk pisk til de tandlæger, der ikke vil være med i den nye ordning. Alle ydernumre er nemlig automatisk meldt ind i ordningen og kan kun melde sig ud med tre måneders varsel. Hvis man melder sig ud, skal man tilnyhed bagebetale alle tilskud, som patienterne har fået, mens man var med i ordningen. Af egen lomme til regionens kasse. Tandlægeforeningen stiller sig i et høringssvar stærkt kritisk overfor denne regel. Klinikejerformand Torben Schønwaldt kalder reglen for højst usædvanlig:

– Det er virkelig tankevækkende og uden fortilfælde, at man kræver, at tandlæger skal tilbagebetale penge, som egentlig tilhører patienten. Han har generelt ikke meget tilovers for lovforslaget, som han mener er udtryk for politisk magtarrogance.

– De siger til os: “I har en vare. Den skal I sælge til os til en pris, vi bestemmer. Hvis I vil være med under ordningen, tager vi nogle penge fra jer, og hvis I ikke vil være med, så straffer vi jer ved at tage endnu flere penge fra jer”. Det er svært at forstå, at det kommer fra en borgerlig-liberal regering, siger han.

Splittet tandlægesystem
Tandlægeforeningen advarer i sit høringssvar mod, at loven kan betyde en splittelse af tandbranchen i klinikker, som er med i ordningen, og klinikker, der stårudenfor. Det kan få en række uheldige konsekvenser, mener Freddie Sloth-Lisbjerg. Bl.a. frygter han øget kommercialisering af tandsundheden, fordi klinikkerne udenfor ordningen fx kan lave tilbud for at få flere patienter.

– Klinikkerne kan jo ikke leve af spottilbud på undersøgelse, røntgen og tandrens. Så skal pengene hentes på anden måde, og det kan resultere i et uigennemskueligt system, hvor patienterne ikke ved, hvad de betaler for, siger han.

– Jeg mener, det passer bedre til os som en del af sundhedssektoren, at vi har nogle priser, som er forhandlet på plads. Det giver gennemskuelighed og tryghed for patienten, siger han. Torben Schønwaldt peger på Storbritannien som skrækeksempel, hvor branchen er delt i et A- og B-hold:

– Her har man en opdeling i klinikker, der arbejder under en stram overenskomst i National Health Service, og private klinikker, hvor priserne er frie, og hvor patienter, der har råd, bliver behandlet. Det afspejler sig i kvaliteten, at man har råd til at betale for tiden til en omhyggelig behandling, siger han.Hverken Torben Schønwaldt eller Freddie Sloth-Lisbjerg vil tage stilling til, om de vil anbefale tandlægerne kollektivt at melde sig ud af ordningen. Eller rettere: De må ikke sige det. Konkurrencelovgivningen sætter nemlig grænser for, hvad en brancheorganisation må opfordre sine medlemmer til, når det handler om at stå udenfor eller indenfor et sæt regler fra staten.

– Det er utroligt frustrerende, for jeg ville da gerne sige noget mere klart. Men det kan få personlige konsekvenser, hvis jeg gør det, siger tandlægeformanden.

Penge på bordet eller intet samarbejde
Sundhedsministeren lægger i lovudkastet op til et samarbejde om at fortsætte det nuværende klagesystem. Men det samarbejde kan hun kigge langt efter, hvis hun holder fast i, at tandlægerne skal gå ned i løn, siger Torben Schønwaldt. Og det er heller ikke nok at tilføre nogle få ekstra millioner for at blødgøre tandlægerne, siger han:

– Præmissen for samarbejde er, at ministeren rydder den model helt af bordet, hvor tandlægerne skal have penge med på arbejde for at behandle patienter.

Kommentarer

2 Kommentarer

Det er det samme som at sige det er ok at udtræde med det samme og opkræve private priser fra dag nr 1 og dermed trodse opsigelsesvarslet. Man kan ikke lovgive med tibagevirkende kraft i Danmark og binde tandlægerne fast på et opsigerlsesvarsel og kræve tiskudskroner tilbagebetalt. Den holder ikke i byretten. Ministeriet prøver bare at lægge tandlægerne i håndjern og se hvad der sker. Ydernummeret ryger jo alligevel.
Der er ingen der nævner at patienterne kan tage til et andet EU land og få tandbehandling med efterfølgende refusion af patienttilskud. Her skal de udenlanske tandlæger ikke tilbagebetale noget som helst uanset forbruget af ydelser. Det er imidlertid til stort og dyrt besvær for regionerne at udregne dette tilskud. Der er noget, meget der tyder på at den borgerlige regering og regionerne har tænkt sig at nedlægge privat praksis i Danmark, idet man påfører os store udgifter uden at ville betale for disse.
Annonce