ANNONCE
Annonce
Ny viden:

Trombocythæmmere skal IKKE seponeres før ekstraktioner

En ny retrospektiv undersøgelse viser, at trombocythæmmere ikke skal seponeres før ekstraktioner

Tekst: Tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen

En ny retrospektiv undersøgelse viser, at tandekstraktion og andre mindre kirurgiske indgreb i mundhulen på patienter, der er i behandling med trombocythæmmere som fx acetylsalicylsyre (ASA, Magnyl®), clopidogrel (Plavix®) eller ticagrelor (Brilique®), ikke medfører så kraftig blødning, at seponering bør komme på tale.

Læs mere

For mere information læs Styrelsen for Patientsikkerheds nye folder “Sikker håndtering af tandlægepatienter i antitrombotisk behandling”. 

Undersøgelsen omfatter 222 patienter, som var i behandling med en eller to trombocythæmmere. Patienterne fik på en universitetsklinik i Istanbul foretaget ekstraktion eller mindre kirurgiske indgreb (fx amotio, implantatindsættelse eller sinusløft). Efterfølgende blev blødningskomplikationer registreret efter nærmere fastlagte kriterier.

I alt 11 patienter (4,9 %) havde lette eller moderate blødningskomplikationer efter indgrebet. I otte af tilfældene kunne blødningen standses med gazekompres inden for en halv time, mens det i tre tilfælde var nødvendigt at gribe til Spongostan, suturering eller kompres med tranexamsyre. Alvorlige blødningskomplikationer, som krævede hospitalsindlæggelse, forekom ikke.

Der var ikke statistisk signifikant forskel på frekvensen af komplikationer mellem de enkelte præparater (ASA, clopidogrel, ticagrelor eller tostofbehandling) og heller ikke mellem de foretagne indgreb (enkelt ekstraktion, multiple ekstraktioner eller operationer).

Forfatterne konkluderer, at behandling med trombocythæmmere ikke skal seponeres i forbindelse med ekstraktioner eller mindre oralkirurgiske indgreb.

 

 

Doganay O, Atalay B, Karadag E et al. Bleeding frequency of patients taking ticagrelor, aspirin, clopidogrel, and dual antiplatelet therapy after tooth extraction and minor oral surgery. J Am Dent Assoc 2018;149:132-8.

Kommentarer
ANNONCE