ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Oversigtsartikel:

Udtagning af autolog knogleblok fra mandiblen med henblik på genopbygning af kæbeknoglen

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 22.11.2021

En autolog knogleblok fra ramus mandibulae eller mandiblens symfyseregion anses som det foretrukne transplantationsmateriale til lateral genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse. Valg af relevant donorsted fra mandiblen afhænger af forskellige aspekter inklusive mængde og kvalitet af den nødvendige knogle, adgang til donorstedet, potentielle kirurgiske komplikationer og kirurgens præference.

Anvendelse af en autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion vil sædvanligvis medføre en hurtigere vaskularisering og integration mellem knogleblokken og recipientstedet samt en større breddeøgning af processus alveolaris sammenlignet med en autolog knogleblok fra ramus mandibulae.

Imidlertid er udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion forbundet med en signifikant større risiko for postoperative komplikationer, herunder smerte, manglende sensibilitet/negativ vitalitetstest/pulpanekrose svarende til underkæbens incisiver og hjørnetænder samt påvirketsensibilitet svarende til hagens hud og underlæbeinklusive mundslimhinden og prolabium. 

I nærværende oversigtsartikel illustreres de kirurgiske procedurer ved udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblen, og rationalet for valg af donorsted diskuteres.

Klinisk relevans

Ramus mandibulae og mandiblens symfyseregion er de hyppigst anvendte intraorale donorsteder til udtagning af en autolog knogleblok med henblik på lateral genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse. En autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion medfører en hurtigere vaskularisering og integration mellem knogleblokken og recipientstedet samt en større breddeøgning af processus alveolaris. Imidlertid er udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblens symfyseregion forbundet med en signifikant større risiko for smerte, ændret sensibilitet/negativ vitalitetstest/pulpanekrose i underkæbens incisiver og hjørnetænder samt påvirket sensibilitet svarende til hagens hud og underlæbe, inklusive mundslimhinde og prolabium. Udtagning af en autolog knogleblok fra ramus mandibulae betragtes derfor som det foretrukne donorsted i forbindelse med lateral genopbygning af processus alveolaris før implantatindsættelse.