2005 - Nye retningslinjer for genoplivning

Oversigtsartikel Dato: 01.09.2006

Pludselig opstået hjertestop er en tilstand med særdeles stor dødelighed. Dødeligheden kan nedbrin ges hvis der opstartes genoplivning øjeblikkeligt, hvis der defibrilleres hurtigt, samt hvis der kommer hur tig avanceret hjælp til stede. I artiklen beskrives de nyeste internationale retningslinjer for genoplivning, specielt med fokus på tandlægen og danske forhold.

The 2005 guidelines for resuscitation. Recommendations for den- tists: Sudden cardiac arrest is associated with poor survival re- sults. The survival to discharge from hospital is rapidly reduced for every minute without cardiopulmonary re- suscitation. In November, 2005, new international and evi- dence-based guidelines for cardiopulmonary resuscitation were published. This article describes the guidelines from a Danish den- tist’s point of view. The guidelines for basic life support, the use of an automated external defi brillator and some of the advanced cardiovascular life support guidelines are dis cussed.