Arteritis temporalis – med særligt henblik på orofaciale symptomer. En litteraturoversigt

Oversigtsartikel Dato: 07.06.2006

Arteritis temporalis er betegnelsen for en vasculitis lokaliseret til a. temporalis superf. Tilstanden optræder ofte i kombination med polymyalgia rheumatica. De kliniske symptomer er dels generelle, dels lokale. De generelle omfatter træthed, vægttab og en ofte let kontinuerlig febertilstand. De lokale omfatter først og fremmest hovedpine, gerne af en kraftig karakter. Desuden fremstår a. temporalis superf. fortykket, øm og uden pulsation. Et hyppigt og særdeles alvorligt ledsagende symptom er synsforstyrrelser, evt. resulterende i blindhed. Af odontologisk interesse er en række symptomer og følgevirkninger der er knyttet til det orofaciale kompleks. De omfatter først og fremmest claudicatio af kæbemuskulaturen, som kan forekomme som et initialt tegn på sygdommen og bidrage til den endelige diagnostik. Dernæst kan der optræde symptomer lokaliseret til tungen og en yderst alvorlig senkomplikation i form af tungenekrose. Den tidligst mulige diagnose er af yderste vigtighed for at imødegå de alvorlige senfølger og komplikationer, og tandlægen kan i visse tilfælde bidrage hertil. I artiklen gennemgås almene forhold vedr. arteritis temporalis, og der fokuseres på symptomer der er knyttet til det orofaciale kompleks.

Temporal arteritis – with particular consideration to orofacial symp- toms; Temporal arteritis represents a vasculitis specifi cally local- ized to the temporal artery. It occurs almost exclusively in persons who are 70 years or more. Main local symptoms are severe headache and a swollen and painful temporal arte without pulsation. General accompanying symptoms are loss of weight, fatigue, fever, and malaise. A most serious complication is involvement of arteries supplying the eyes, resulting in blindness. Of importance for dentists are different orofacial symp- toms. A very common symptom is claudicatio of the masti- catory muscles, but also trismus, facial swelling, and symp- toms affecting the tongue are seen. A very serious complica- tion is necrosis of the tongue. The orofacial symptoms may dominate and camoufl age the main symptoms, and the patients may seek their dentist instead of their medical doctor. A diagnosis of temporal ar- teritis should be considered in patients with claudication of the masticatory muscles and with unexplainable symptoms from the orofacial complex. As immediate and intense me- dical treatment is of extreme importance to prevent serious complications, the dentist must urgently refer patients for medical care in case of suspected temporal arteritis.