Humana papillomvirus och orala infektioner

Oversigtsartikel Dato: 10.01.2006

Humana papillomvirus (HPV) är små DNA-virus som infekterar epithelceller. Antalet identifierade HPVtyper uppgår för närvarande till 106. HPV kan delas in i benigna och maligna varianter. HPV är den enskilt viktigaste riskfaktorn för cancer i livmoderhalsen men viruset orsakar också andra former av skivepitelscancer. Man känner ganska väl till hur HPV först gör cellen odödlig och sedan omvandlar den till en cancercell. Proteiner av HPV onkogenerna E6 och E7 binder till ett flertal av värdcellens proteiner, bland annat p53 och retinoblastoma. Båda dessa proteiner reglerar bland annat celldelning, epiteldifferentiering och programmerad celldöd. De kliniska förändringar som en HPV-infektion kan ge upphov till i munslemhinnan är bland annat papillom, kondylom, fokal epitelial hyperplasi och vårtor. HPV kan identifieras hos cirka 10-25 procent av cancerfall i munnen. Den vanligaste HPV-typen som associeras med muncancer är HPV16. De HPV-positiva formerna av oral cancer saknar i allmänhet mutationer i p53 och tumörprognosen är bättre än för de HPV-negativa formerna som kännetecknas av p53-mutationer. Om HPV-vacciner visar sig vara effektiva när det gäller att förebygga HPVinfektioner skulle man kunna förhindra upp till en femtedel av alla former av cancer i huvud-halsregionen.

Human papillomaviruses and oral infections: Over the past 25 years, interest in human papillomaviruses (HPV) has increased remarkably, because of their potential role in pathogenesis of several human malignancies. Today, 106 HPV types have been identified of which almost 40 have been detected in oral mucosa. In 1983, Stina Syrjänen and her group published the first evidence suggesting that HPV might be involved in patho‑ genesis of oral squamous cell carcinoma. The recognition of morphological similarities between oral and previously established genital HPV lesions led to this pioneering proposal. In the recent meta‑analyses of the existing evidence as well as in several case‑control studies, HPV has been confirmed as an independent risk factor for oral squamous cell carcinoma. The evidence indicates that HPV associated oral cancers form an entity with a better survival. HPV can also cause benign lesions in oral mucosa, such as papillomas, condylomas, warts and focal epithelial hyperplasia (FEH).