Klinisk undersøgelse af indirekte og direkte plast- og porcelænsindlæg. Ti års resultater

Oversigtsartikel Dato: 01.12.2006

Formålet med denne undersøgelse var at evaluere holdbarheden og den kliniske funktion af fire forskellige typer tandfarvede indlæg. Femten direkte porcelænsindlæg (CEREC Cos 2.0), 15 direkte plastindlæg (Brilliant D.I. Coltène), 14 indirekte porcelænsindlæg (VITA Dur N) og 14 indirekte plast indlæg (Estilux) blev fremstillet på 37 patienter, if. fabrikantens vejledning. Indlæggene blev evalueret efter én uge (base line), efter seks mdr., og efter 1, 3, 4, 5 og 10 år efter cementering (modificeret CDA Quality Evaluation System). De fremkomne data blev sammenlignet statistisk vha. chi2test. For at sammenligne overlevelsen for de fire typer indlæg blev der foretaget analyse af overlevelsesdata efterfulgt af en log rank test. Tre Vita Dur N indlæg blev udskiftet efter 1, 4 og 81/2 år, tre CEREC indlæg blev erstattet efter 41/2, 81/2 og 91/2 år, mens tre Brilliant D.I. Coltène indlæg havde behov for udskiftning efter 1, 5 og 61/2 år, i alle tilfælde pga. sekundær caries eller frakturer. Tre indlæg (Estilux) blev udskiftet pga. vedvarende hypersensitivitet eller pulpaskader. Seks indlæg (tre Vita Dur N, ét Estilux og to Brilliant D. I. Coltène) blev repareret som følge af mindre frakturer. I løbet af observationsperioden blev overfladen af Vita Dur N indlæggene signifikant mere ru (P

A prospective clinical study of indirect and direct composite and ceramic inlays. Ten-year results: Long-term observations are necessary for describing clinical function and clinical behaviour of tooth-coloured inlays. In this study, four different types of inlays were placed in posterior teeth: 15 CEREC inlays (direct ceramic) 15 Brilliant D.I. Coltène inlays (direct composite) 14 Vita Dur N inlays (indirect ceramic) and 14 Estilux inlays (indirect composite). Direct inlays were made and cemented in one appointment according to the manufacturers instructions, while indirect inlays were manufactured in the dental laboratory and then cemented at the next appointment. The same resin composite luting cement was used for all types of inlays, and the cementation procedures (including dentin bonding) were similar. All inlays were made by the same operator. The inlays were evaluated at recall visits from base line until ten years of service using a slightly modified CDA Quality Evaluation System. For comparing the survival rates among the four types of inlays, a life- table analysis was done, followed by a log-rank test. About 80% of the inlays were in clinical function after ten years. No significant differences were revealed among the survival of the different types of inlays. The main reasons for inlay failure during the observation period were fractures or secondary caries. Aesthetic appearance decreased for all types of inlays. Vita Dur N and Brilliant D.I. Coltène became significantly rougher during the observation period. The four types of inlays were considered clinically acceptable and demonstrated survival rates similar to those reported for direct composite restorations.