Hvem gjør hva innenfor ortodontien?

Oversigtsartikel Dato: 04.01.2007

Ortodontisk behandling er ulikt organisert og finansiert i de nordiske landene, og fordelingen av arbeidsoppgaver mellom ortodontist, allmenntannlege og annet tannhelsepersonell varierer også. Hensikten med denne oversikten er å gi en kort beskrivelse av den nordiske utdanning, bemanning og behandling i et europeisk perspektiv som bakgrunn for en diskusjon om allmenntannlegens og resten av tann helseteamets oppgaver i samarbeidet med ortodontisten.

Team-work in orthodontic care: orthodontist, dentist, and other dental health personnel: Organization and funding of orthodontic care varies between the Nordic countries, and the allocation of tasks between the orthodontist, the dentist and other categories of dental health personnel varies as well. The purpose of the present overview of the situation in Denmark, Finland, Norway, and Sweden is to describe specialist training, or th - odontic manpower, and treatment against a European background for discussing the role and responsibilities of the general dentist in orthodontic care.