Krustrup U, Christensen LB, Petersen PE, Larsen SO. Tandlægevagten i Frederiksborg Amt (nu tandlægevagten Nordsjælland)

Oversigtsartikel Dato: 02.08.2007

Tandlægevagtordningerne i Danmark er et tandplejetilbud der giver borgerne mulighed for at modtage akut tandlægehjælp uden for tandlægernes almindelige åbningstider. Men hvem benytter sig af dette tandplejetilbud? Hvad er årsagerne til at patienterne møder op i Tandlægevagten? Og ikke mindst, hvor tilfredse er patienterne med tandlægevagttilbuddet? Bestyrelsen og personalet ved Tandlægevagten i Frederiksborg Amt (nu Tandlægevagten Nordsjælland) har i samarbejde med Tandlægeskolen i København, Afdeling for Samfundsodontologi, søgt at afdække disse spørgsmål. Undersøgelsen er baseret dels på selvrapporterede informationer indhentet vha. spørgeskema, dels på en klinisk tandundersøgelse. Begge dele blev foretaget i forbindelse med patienternes besøg i Tandlægevagten i Hillerød. På baggrund af nærværende undersøgelse kan det konkluderes at brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg Amt ikke afviger fra den øvrige befolkning i relation til tandsygdomsstatus, tandsundhedsadfærd og tandlægebesøgsadfærd, at hovedparten af patienterne henvender sig pga. akutte tandproblemer og endelig at patienterne udtrykker stor tilfredshed med Tandlægevagtens ydelser.