Marginalt knogleniveau i en voksen dansk population

Oversigtsartikel Dato: 26.04.2007

Prævalens og udbredelse af et reduceret marginalt knogleniveau blev undersøgt i den voksne danske befolkning. I alt 616 tilfældigt udvalgt voksne danskere (304 kvinder og 312 mænd) med en gennemsnitsalder på 42 år (aldersfordeling 21-63 år) gennemgik en helstatus-røntgenundersøgelse, bestående af 14 periapikale optagelser samt to bitewing-optagelser. Det marginale knogleniveau blev målt mesialt og distalt på hver tand. Disse målinger blev anvendt til at bestemme det marginale knogleniveau (A) i mm. Tre grupper blev defineret: normalt marginalt knogleniveau (A 4 mm). Ca. 12% havde et reduceret marginalt knogleniveau, ca. 12% var i grænseområdet, og de resterende ca. 76% havde et normalt marginalt knogleniveau. Reduceret marginalt knogleniveau var næsten ligeligt fordelt mellem tandgrupperne. Det reducerede marginale knogleniveau var aldersafhængigt. Der var ikke signifikant forskel i knogleniveau mellem kønnene. Det konkluderedes at prævalensen af et reduceret knogleniveau i en vilkårlig dansk befolkning er ca. 12% og er i overensstemmelse med resultater fra andre europæiske lande.

Marginal bone level in an adult Danish population: The purpose was to investigate the prevalence and distribution of marginal bone loss in the Danish population. Sixhundred and sixteen randomly selected Danish adults (304 women and 312 men), mean age of 42 years (range 21-63 years) underwent a full-mouth radiographic survey consisting of fourteen periapical and two bitewing exposures. The marginal bone level was measured with a digital caliper in mm, rounded off to the nearest 0.1 mm. The measurements were performed at the mesial and distal aspect of the tooth, from the cemento-enamel-junction to the marginal bone. These measurements were used to calculate the marginal bone level (A) in mm for each tooth and each patient. Three thresholds were defined: normal marginal bone level (A < 3 mm), borderline marginal bone level (3 mm ≤ A < 4 mm) and reduced marginal bone level (A ≥ 4 mm). The prevalence of reduced marginal bone level in the individual and the frequency of teeth with reduced marginal bone level were almost similar. A reduced marginal bone level was evenly distributed among the tooth groups. Approximately 12% had reduced marginal bone level, approximately 12% were in the borderline marginal bone level group, and the remaining approximately 76% had a normal marginal bone level. Their marginal bone level was ever more reduced with increasing age. No significant difference in bone level was observed between genders. In conclusion, the prevalence of reduced marginal bone level in a random Danish population is approximately 12% and is similar to findings in other European countries.