Øjenskader hos patienter opstået i forbindelse med tandbehandling. En oversigt.

Oversigtsartikel Dato: 09.03.2007

I en tidligere artikel i Tandlægebladet (1) blev erhvervsrelaterede øjenskader hos tandlæger gennemgået. Ligesom tandlægen under sin erhvervsudøvelse er udsat for øjenskader, består også en risiko for at patienterne rammes af øjenskader i forbindelse med tandbehandlingen. Øjenskader kan under dagligdags behandlingsprocedurer indtræffe ved at der tabes instrumenter eller væsker ned i patientens øje, eller at øjet rammes af partikler i forbindelse med præparation og fræsning af fx proteser. En særlig risiko for øjenskader har vist sig at være knyttet til ortodontisk apparatur. I nærværende artikel gennemgås litteraturen vedr. patientøjenskader under tandbehandling, herunder årsager, hyppighed, følger og forholdsregler.

Eye injuries occuring in patients during dental treatment. A survey: Dental patients are at risk of eye injuries during dental procedures and in handling orthodontic appliences. In routine procedures foreign bodies may hit the patients’ eyes, and instrumentes and chemicals may be dropped by the personnel. Serious cases are extremely rare, but the risk is permanently present. A number of serious eye injuries, resulting in blindness and enucleation of eyes, are reported among children and adolescents wearing orthodontic headgears following accidental or incorrect removal or release during sleep. Far from all dentists protect their patients’ eyes during treatment procedures, and many even ask the patients to remove glasses. Hopefully, focus on the risk of eye injuries from headgear and modifications of the applicances will reduce the number of tragic eye injuries to children in the future.