Syndroma scalenus anticus. En litteraturoversigt og præsentation af et tilfælde hos en tandlæge

Oversigtsartikel Dato: 24.05.2007

Er forekomst af syndroma scalenus anticus hos en tandlæge en tilfældighed, eller er der en sammenhæng med erhvervet? Der foreligger ikke i litteraturen undersøgelser af erhvervsrelationer, men en foroverbøjet arbejdstilling med overvejende statisk muskelarbejde og belastning af hals- og skuldermuskulatur kunne tænkes at virke prædisponerende. Syndromet viser sig ved dels neurologiske, dels vaskulære symptomer i arme, hænder og fingre, og smerterne kan være af en intensitet som er invaliderende. I artiklen redegøres for den anatomiske baggrund for opståen af syndroma scalenus anticus samt for lidelsens patogenese, symptomatologi, diagnostik og behandling. Der tilføjes en illustrativ kasuistik hos en tandlæge omhandlende et sygdomstilfælde med et langstrakt forløb og mange forsøgsvise behandlinger. Der foreligger ikke bevis for diagnosen syndroma scalenus anticus, men den er sandsynliggjort ved at symptomerne ophævedes ved en behandling der fokuserede på skalenermuskulaturen.

horacic outlet syndrome. A literature survey and presentation of a case affecting a dental surgeon: The thoracic outlet syndrome is a result of compression of nerves and/or vessels in the scalene hiatus/triangle, bordered by the anterior and medial scalenic muscles and costa I. The symptoms may be pains in the arms, hands and/ or fingers from nerve compressions, and paresthesia, numbness and ischemia of the fingers due to vascular disturbances. The pains may be invalidating. Often the patients have to pass long-lasting examinations and preliminary diagnoses before the condition is identified. Treatment may be conservative (massage, muscular training, change of working position) or surgical (removal of cervical costa/costa I and extension of the scalenus hiatus). An illustrative case affecting a dental surgeon is reported. His pains were so intense that he considered to stop practicing. After numerous examinations and treatments he was free of symptoms after a conservative treatment focusing on the scalenic muscles.