Dødsfald under og som følge af tandbehandling samt med tandsygdomme som årsag. En oversigt

Oversigtsartikel Dato: 19.06.2008

Dødsfald i forbindelse med eller som følge af tandbehandling er heldigvis ekstremt sjældne, men de forekommer. Tilsvarende gælder, at tandsygdomme yderst sjældent resulterer i død, men det hænder også. Dødelige komplikationer til tandbehandling kan forekomme som følge af blødninger, laryngeale ødemer, infektioner, subaraknoidalblødninger, cerebral hæmoragi, mucormykose, cervikal nekrotiserende fasciitis, dissemineret intravaskulær koagulation, myokardieinfarkt, malign hypertermi, choktilstande, mv., og de kan være udløst af bedøvelser, lægemiddelinteraktioner, instrumentelle indgreb, ingestio, aspiration, forudgående patientsvækkelse, skjulte patologiske tilstande, infektionsspredning mv. I særlige tilfælde kan manglende behandling eller fejlbehandling medføre døden. I artiklen gennemgås litteraturen om emnet, og hyppighed, art, årsager mv. beskrives. Samtidig beskrives to nyere dødelige tilfælde fra 2004 i Danmark som følge af hhv. infektionsspredning og blødning.

Klinisk relevans:

Deaths associated with dental treatment. A survey: Fatal patient outcomes as a response to dental treatment as well as death as a result of dental diseases are very rare. Fatal complications to dental treatment may be due to haemorrhage, asphyxia, laryngeal oedemas, cervical necrotizing fasciitis, mucormycosis, infections, malignant hyperthermia, arrested heart function, anaphylactic shock etc. resulting from anaesthetic procedures, drug interactions, instrumental procedures (dental extractions, implant treatment etc.), pre-existing diseases, hidden pathologic conditions, spread of infections etc. In certain cases the dental practitioner may be responsible, but most cases are classified as unpredictable. The paper is a literature survey, describing frequencies, types and causes of fatal situations in the dental office, illustrated by a number of cases. Deaths following dental treatments are extremely rare. However life-threatening situations are much more common, and it is emphasized that the dental surgeon should be prepared to act professionally to avoid fatal outcomes.