Fokussanering forud for indsættelse af knæ- og hofteproteser

Oversigtsartikel Dato: 08.05.2008

Protetisk erstatning af defekte og nedslidte led regnes verden over i dag for rutineindgreb. I USA foretages ca. 500.000 ledalloplastikker årligt, mens tallet i Danmark er ca. 12.000. Størstedelen af disse operationer foregår som udskiftning af hofteled, hoftealloplastikker. I Danmark ses under 100 infektioner årligt - under 0,8 %, i forbindelse med disse indgreb. Ingen er dokumenteret som en direkte følge af en infektion i tænder og kæber. I resten af verden er der rapporteret enkelte tilfælde af infektioner, som muligvis kan associeres til betændelsestilstande i mundhulen. Der er ikke foretaget randomiserede studier for at klarlægge, om der er en egentlig sammenhæng mellem infektioner i alloplastikker og infektion i mundhulen. Formålet med artiklen er at belyse, om der er indikation for sanering af tandsættet inden udskiftning af led. Desuden vil indikationen for antibiotikaprofylakse i forbindelse med tandbehandling på patienter med kunstige led blive diskuteret.

Klinisk relevans:

Removal of odontogenic infectious foci prior to insertion of hip or knee prostheses: Joint replacement is a common surgical procedure carried out worldwide. Dental management of patients before joint replacement to eliminate possible odontogenic foci is poorly described and no randomised studies have been published on the subject. Antibiotic prophylaxis for patients with previous joint replacements is often recommended in the literature. However, there is no scientific evidence for such generalized prescription. We recommend the following internationally accepted guidelines: Patients should be without acute odontogenic infections prior to joint replacement procedures. After joint replacement procedures, antibiotic prophylaxis should only be administered to high-risk patients in relation to high-risk dental procedures.