Identifikation af billedfejl, der er særlige for røntgenoptagelse med digitale intraorale receptorer

Oversigtsartikel Dato: 19.06.2008

Mange tandlæger anvender i dag et digitalt røntgensystem i stedet for den konventionelle film til intraorale optagelser. Der er derfor et behov for at definere og beskrive billedfejl, der er særlige for digitale røntgenoptagelser. Der findes i øjeblikket kun sparsom litteratur om dette.

Klinisk relevans:

Identification of errors specific to digital receptors used in intraoral radiographs: The aim of this report was to study and describe errors particular for intraoral radiographic images obtained with digital receptors. Five studies were conducted: 1. Study of mechanical damages in storage phosphor plates 2. Study of »intelligence« among scanners for storage phosphor plates 3. Study of the »blooming«-phenomenon for sensors 4. Study of effect of automatic filters in sensor software 5. Study of lead lamellae inside sensors.