Kan virtuelle modeller erstatte gipsmodeller?

Oversigtsartikel Dato: 04.08.2008

Patientinformation bliver i stigende grad digitaliseret. Det drejer sig om journaler, røntgenbilleder og fotos. Gipsmodeller, der anvendes rutinemæssigt inden for ortodonti og i forbindelse med større rekonstruktioner, er imidlertid kun få steder erstattet af digital information. Virtuelle modeller har været tilgængelige i det sidste årti, men er først nu blevet aktuelle i Danmark. Fordelene er mange, men anvendeligheden afhænger af nøjagtigheden af de målinger, der ofte foretages på gipsmodeller. Der blev derfor foretaget en sammenligning af målinger udført på gipsmodeller og på virtuelle modeller fremstillet på baggrund af gipsmodellerne. Intra- og inter-observatør-fejl ved dobbeltmålinger, foretaget såvel på gips som på virtuelle modeller, blev vurderet. Der fandtes ingen forskelle mellem målingerne udført på gips og på digitalmodeller, og reproducérbarheden af målingerne foretaget på digitale modeller var i alle tilfælde lige så god og i mange tilfælde bedre end tilsvarende målinger udført på gipsmodeller. De mange fordele taget i betragtning kan man på denne baggrund anbefale brugen af digitale modeller.

Klinisk relevans:

Can virtual models replace plaster models? Patient information becomes increasingly digitized. This involves records, journals and radiographic images and normal photographs. The latest addition to this are the virtual models, routinely used in connection with large reconstructions and orthodontic treatment. Virtual models have been available for a number of years, but recently they have become relevant in Denmark. The advantages are many: 1. it is user-friendly to have the patient’s model immediately accessible on the computer screen rather than having to find the model from storage, 2. physical storage space for hundreds or thousands of plaster models is no longer required, 3. models cannot be lost or broken, 4. it is possible to share the material with colleagues and get a reply the same day, 5. models can be used in internet study groups 6. information exchange with the patient improves and 7. the dentist can better follow changes occurring in the dention over time. In this study the intra- and inter-observer reproducibility and the validity were assessed by comparing the results of two measurements of selected representative parameters carried out on both plaster and virtual models. This study shows that both the intra- and inter-observer variations were significantly smaller for the digital models compared to the plaster models. Reproducibility is therefore no obstacle to switch from plaster to digital models.