Mineral Trioxid Aggregat – sammensætning, egenskaber og håndtering

Oversigtsartikel Dato: 15.04.2008

Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et nyt cementmateriale med flere endodontiske anvendelsesmulighe- der. Efter udrøring af pulver med sterilt vand får man en cement med høj pH-værdi, der afbinder bedst i fugtigt miljø. Størstedelen af cementen er calcium- oxid, der over tid bliver omdannet til calciumhydroxid. En række studier tyder på at MTA, i lighed med calciumhydroxid, er meget biokompatibelt. Studier har vist, at MTA har en antibakteriel virkning og sti- mulerer regeneration af hårdtvæv. Kliniske studier finder samstemmende, at MTA er velegnet til bl.a. pulpotomi, apikal forsegling af rodkanaler efter rod- spidsresektion og overkapning. Ulemper er, at afbin- dingen tager op til flere timer, og at materialet stadig er relativt dyrt. Længerevarende undersøgelser må afventes. Materialet bliver tilsyneladende anvendt af endodontister verden over og i stigende grad i almin- delig praksis. Denne artikel har fokus på MTA’s sam- mensætning og fysiske egenskaber, som har betyd- ning for en optimal brug og håndtering af materiale

The number of studies on mineral trioxide aggregat (MTA) is increasing. They agree that MTA cement is a biocompatible material with a wide range of potentials in endodontics. After mixing cement powder with water it forms a colloid solution, and the material solidifies, most favorably in a humid environment. The setting of MTA takes up to several hours. MTA initially has a high pH like calcium hydroxide. The biocompatibility, antibacterial, and sealing properties of MTA are apparently central to the advantages of using MTA in pulpotomy, pulp capping, pulp-perio perforations, and retrograde fillings. Further investigations are awaited.