Oral helse – et individuelt eller offentligt anliggende?

Oversigtsartikel Dato: 03.01.2008

Begrebet oral helse (eng.: oral health) er først for nylig introduceret i den odontologiske litteratur, og denne artikel indledes derfor med en præsentation af begrebet. Dernæst gennemgås det såkaldte årsagsnet, og det illustreres, hvorledes denne model kan bidrage til en bredere forståelse af årsager til sygdomme - såvel de årsager, som ligger langt fra, hvor sygdommens kliniske udtryk observeres (og som ofte reguleres af det offentlige), og dem, der ligger tættere på, og hvor interventionen ofte er af klinisk art, og således mere individuelt orienteret. Fordelingen af sygdom i befolkningen beskrives med særlig vægt på den betydelige skævhed, der er observeret de seneste årtier. Men samtidig refereres den kritik, der fra forskellig side er rejst mod en for ensidig satsning på højrisikostrategier i det forebyggende arbejde. Det konkluderes, at oral helse er såvel et individuelt som et offentligt, kollektivt anliggende.

Oral health problems and diseases: an individual or a public concern? As in some of the Nordic countries the concept of oral health has only recently been introduced in the dental journals, the conceptual difference between oral and dental health is discussed with special reference to what has been called non-clinical outcomes, such as oral health related quality of life. We note that causes of dental diseases can be close to the clinical outcome (»downstream«) or further away in the causal web (»upstream«). It is emphasized that we need interventions addressing both types of causes. The marked change towards polarization of disease is illustrated using data for dental caries, but at the same time we challenge the utility of the high-risk approach as the only strategy for controlling dental caries. We conclude that oral health is both an individual and a public concern.