Remaining teeth, cardiovascular mobidity and death among adult danes

Oversigtsartikel Dato: 24.10.2008

Resterende tænder, kardiovaskulær sygdom og død blandt ældre danskere: Formålet var at undersøge associationer mellem tandtab og udvikling over 5-12 år, af kardiovaskulær sygdom og død. I alt deltog 1474 mænd og 1458 kvinder, født i enten 1922, 1932, 1942 og 1952 fra det danske MONICA- opfølgningsstudie (MONitoring trends in and determinants of CArdiovascular disease) i 1987-88 og 1993-94. Alle deltagere blev fulgt op i danske registre for udvikling af kardiovaskulær sygdom, herunder koronar hjertesygdom, slagtilfælde og død af disse sygdomme. Resultaterne viste, at tandtab, over en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 7.5 år, var stærkt korreleret med forekomst af slagtilfælde og i mindre grad associeret med forekomst af kardiovaskulær og koronar hjertesygdom. Sammenlignet med de deltagere, der havde flest tilbageblivende tænder, havde tandløse 3 gange større risiko for at udvikle et slagtilfælde (HR3.25; 95% CI:1.48-7.14), og risikoen for at udvikle kardiovaskulær sygdom var forøget med 50%. Risikoen for koronar hjertesygdom var forøget med 31%, men var ikke-signifikant når der blev justeret for uddannelse, alder, rygning, diabetes, alkoholforbrug, systolisk blodtryk og BMI. Styrken af associationerne var ens for mænd og kvinder. Disse fund kan have implikationer for fremtidig forebyggelse af kardiovaskulær sygdom generelt og i særdeleshed forebyggelse af slagtilfælde, da tandtab kan medvirke til at identificere grupper i befolkningen med særlig fremtidig risiko for kardiovaskulære lidelser.

Klinisk relevans:

Objective - To examine whether the number of remain- ing teeth was associated with development of cardio- vascular morbidity and mortality over 5-12 years. Method - Prospective observational study among 1474 men and 1458 women born 1922, 1932, 1942 or 1952 from The Danish MONICA follow up study (MONItoring trends in and determinants of Cardio- vascular disease) in 1987-88 and 1993-94. Subjects were followed in Danish registers for fatal and non- fatal cardiovascular disease, coronary heart disease or stroke. Results - Tooth loss was strongly associated with incidence of stroke, and to a lesser extent, incidence of cardiovascular disease and coronary heart disease, during an average 7.5 years of follow-up. Compared to those with most teeth remaining, the edentulous suffered >3-fold increased hazard (HR) of developing stroke (HR=3.25; 95% CI:1.48-7.14), whereas the risk of developing any cardiovascular disease, (CVD), was increased by 50% (HR=1.50; 95% CI:1.02-2.19). Risk for coronary heart disease (CHD) was increased by 31%, but was not significant after adjustment for education, age, smoking, diabetes, alcohol intake, systolic blood pressure and body mass index (HR=1.31; 95% CI:0.74-2.31). Associations were similar for men and women. Conclusion - These findings may have implications for future prevention of cardiovascular disease in ge- neral, and of stroke in particular, because tooth loss may serve as a simple and early means to identify high-risk individuals.