Cervikal aterosklerose diagnosticeret på panoramaradiogrammer

Oversigtsartikel Dato: 07.05.2009

Apoplexia cerebri er den tredjehyppigste dødsårsag i den vestlige verden, og i Danmark ses ca. 10.000 tilfælde årligt. I 20- 25 % af tilfældene er årsagen en blodprop stammende fra aterosklerose i a. carotis. I 1981 gjorde Friedlander & Lande opmærksom på, at forkalkede aterosklerotiske plaques kunne diagnosticeres på panoramaradiogrammer, og i en række undersøgelser bekræftedes, at man kunne iagttage disse forandringer hos 2-5 % af asymptomatiske ældre personer. I de følgende år fokuseredes på, om tandlæger kunne medvirke til identifikation af patienter med risiko for apopleksi, og hvilke forholdsregler tandlægerne burde træffe i denne henseende. I nærværende artikel gennemgås den nyere litteratur om emnet. Det er især i flere undersøgelser påvist, at røntgenundersøgelsen har en lav diagnostisk sensitivitet. Det er dog fortsat tandlægernes pligt at oplyse patienterne om de radiologiske fund.

Carotid artery atherosclerosis diagnosed by panoramic radio graphy. A literature survey In 1981 Friedlander & Lande paid attention to the possibi­ lity of identifying cervical carotid calcifications on panoram ic radiographs. During the following years a prevalence of 2­ 5 % in groups of asymptomatic patients was demonstrated, and a number of risk groups with higher prevalence was identified. In recent years the sensitivity and the predictive value of diag­ nosis of carotid calcifications on panoramic radiographs have been re­evaluated. Identification of carotid calcifications on panoramic radio­ graphs may reveal cases of severe stenosis which may indicate surgical intervention, but each case has to be evaluated by a general practitioner. The advice for dentists is to inform patients of findings of carotid calcifications and to recommend medical consultation. The risk of false positive diagnoses is high, and the dentists need to be train ed in diagnosing these vascular lesions to avoid unnec essary anxiety among their patients and to exclude unnecessary referrals to further medical care.