Identifikation i tandlægepraksis af patienter med osteoporose

Oversigtsartikel Dato: 18.06.2009

Osteoporose er en sygdom, der rammer et stort antal personer, især postmenopausale og ældre kvinder. Følgerne er en hyppig forekomst af knoglebrud, og sygdommen udgør et betydeligt folkesundhedsmæssigt problem. Medicinske undersøgelser er komplicerede og dyre, og der foretages ikke systematiske scanninger af den ældre kvindelige befolkning. Tandlægerne har mulighed for ud fra røntgenundersøgelser udført i anden anledning i daglig praksis og ved simpel udspørgen med en vis sikkerhed at identificere kvinder med osteoporose. De kan dermed bidrage til tidlig diagnostik af sygdommen og dermed til forebyggelse af dennes alvorlige følger. Emnet har været genstand for intens forskning i en årrække. Senest er der udført en stor europæisk multicenterundersøgelse (OSTEODENT-projektet). I nærværende oversigtsartikel gennemgås de forhåndenværende metoder til identifikation og deres diagnostiske værdi med vægt på resultaterne af OSTEODENTprojektet.

Identification in dental practice of patients with osteoporosis: Osteoporosis is a disease affecting a great number of patients, particularly postmenopausal and elderly women. Results are fre- quent bone fractures, and the disease represents a great health burden. Medical examinations are expensive and complicated, and screenings of the elderly female population are not feasible. Dentists may contribute to the identification of women with osteoporosis or with a low bone mass density from observations on radiographs taken for other purposes combined with simple questioning. They may contribute to an early diagnosis of the disease and prevention of its serious consequences. Correlation of dentomaxillofacial radiographic changes and osteoporosis have been investigated intensely, and lately in a large scale European collaborative project, the OSTEODENT-project. The present survey article summarizes the methods of iden- tifying patients with osteoporosis and with low “Bone Mineral Density” in dental practice with focus on the results of the OSTEODENT-project.