Lungemedicin og allergi

Oversigtsartikel Dato: 29.10.2009

Lungesygdomme som KOL (Kronisk Ob- Medicinsk afdeling J 106, Herlev Hospital struktiv Lungesygdom), astma og allergiske sygdomme med luftvejssymptomer forekommer med stigende hyppighed i befolkningen. Det er vigtigt, at patienterne diagnosticeres så tidligt som muligt, så patienterne kan tilbydes korrekt behandling og rådgivning om forebyggelse. Især er det vigtigt at advare mod tobaksrygningens skadelige virkninger på lungefunktionen, som det ses ved KOL – en af de fem store folkesygdomme. I behandling af astma og høfeber er inhalerede steroider en af hjørnestenene, og som forebyggelse er undgåelse af allergener og især ophør med tobaksrygning vigtigt. Ved mistanke om allergi over for medicin, især antibiotika og lokalanæstetika, er det vigtigt at sende patienten til udredning før behandling, og behandleren bør kunne indlede behandling af evt. anafylaktisk shock. Nye diagnostiske strategier til forbedring af prognosen ved lungecancer er taget i brug og vil formentlig kunne reducere mortalitet og morbiditet ved sygdommen.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), asthma, and allergic diseases are common chronic diseases worldwide, and their prevalence is increasing. It is important to diagnose the diseases as early as possible to spare lung function and to teach the patient to avoid allergens, especially to abstain from tobacco smoke. COPD is difficult to treat and the most efficient treatment is physical rehabilitation high dose inhaled steroid and long acting ß 2 -agonists. In treatment of asthma and rhinitis the most important drug is inhaled steroid. In patients suspected of drug allergies to local anesthetics or antibiotics it is important to refer the patient to allergists and to be able to initiate treatment of anaphylactic reactions with adrenaline and oxygen. Newly developed methods in diagnosis of lung cancer and increased focus on the disease will hopefully improve the prognosis.