Retention af adhæsivt bundne rodstifter: forbehandling af rodkanalen

Sekundær artikel Dato: 17.09.2009

Introduktion – I nærværende undersøgelse sammenlignedes effekten af tre forskellige forbehandlinger af rodkanalen på den opnåede retention af præfabrikerede titaniumrodstifter cementeret med tre forskellige plastcementer. Materiale og metode – Efter fjernelse af den kliniske krone på 216 ekstraherede præmolarer blev rodkanalerne præpareret vha. ParaPost-systemet. Rodkanalvæggene blev herefter enten ætset med citronsyre, penslet med EDTA C eller gjort ru med et diamantbor. I en fjerde gruppe (kontrolgruppe) blev rodkanalvæggene ikke forbehandlet. CoJet-behandlede titaniumstifter blev cementeret i rodkanalerne med enten Panavia 2.0 F, Rely X Unicem eller ParaCem. Rodstifternes retention blev målt efter opbevaring af tænderne i 37 º varmt vand i syv dage. Resultater – Ætsning af rodkanalen med citronsyre forbedrede rodstifternes retention, når disse var blevet cementeret med Panavia 2.0 F. Applicering af EDTA C havde, afhængigt af plastcementen, enten ingen effekt eller negativ effekt på rodstifternes retention. Mekanisk rugøring af rodkanalvæggene resulterede i forøgelse af rodstifternes retention, uanset hvilken plastcement der var blevet anvendt. De rodstifter, der var blevet cementeret med Panavia 2.0 F, havde bedre retention end de rodstifter, der var blevet cementeret med Rely X Unicem eller ParaCem. Konklusion – De største forbedringer i titaniumstifternes retention blev opnået som følge af mekanisk rugøring af rodkanalen med diamantbor samt som følge af cementering af stifterne med den adhæsive plastcement Panavia 2.0 F.

Retention of adhesively bonded posts: Effect of pretreatment of the root canal: Introduction – This study evaluated the effect of three dif- ferent root canal pretreatments on the retention of prefabricated titanium posts luted in the root canal with one of three resin cements. Material and methods – After removal of the clinical crowns of 216 extracted premolars, the root canals were prepared with the ParaPost system. The walls of the roots were subjected to either none (control) or one of three pretreatments: etching with citric acid, application of EDTA C, or mechanical roughening with a diamond-coated burr. CoJet-treated ParaPost XH posts were luted in the root canals with one of three resin cements: Panavia 2.0 F, Rely X Unicem, or ParaCem. Following water storage at 37º C for 7 days, retention was determined by extraction of the posts. Results – Etching of root canal walls with citric acid resulted in improved retention only when Panavia 2.0 F was used. Depending on the resin cement, application of EDTA C had either no effect or a negative effect. Mechanical roughening of root canal walls resulted in improved retention of posts irrespective of type of resin cement. Luting of posts with Panavia 2.0 F resulted in higher retention than did luting with Rely X Unicem or ParaCem. Conclusion – Mechanical roughening of the root canal walls with a diamond-coated burr was the most effective method to improve retention of posts. The use of Panavia 2.0 F resulted in higher retention than did the use of Rely X Unicem or ParaCem.