Stofskiftesygdomme

Oversigtsartikel Dato: 29.10.2009

Sygdomme i skjoldbruskkirtlen omfatter Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital hovedsageligt thyreoideadysfunktion (hyperthyreose og hypothyreose) og struma (ofte i kombination med dysfunktion). 5-8 % af den danske befolkning, primært kvinder, har erkendt eller uerkendt thyreoideasygdom. Symptomerne kan være uspecifikke og mangfoldige med snigende udvikling, hvorfor sygdommen kan være udiagnosticeret i længere tid. Thyreoidealidelser og behandling heraf indebærer ofte livslang kontrol og medicinering, og enkelte patienter har nedsat livskvalitet. Autoimmunitet har stor patogenetisk betydning, og mange patienter med thyreoideadysfunktion synes at have en øget risiko for bl.a. Sjögrens syndrom med affektion af spytkirtlerne og øget cariesforekomst til følge. Også radioaktiv jodbehandling, som benyttes til visse thyreoidealidelser, kan have en negativ indflydelse på spytsekretionen. Enkelte studier har antydet en mulig kausalitet mellem kviksølvholdigt amalgam og autoimmun thyreoideasygdom. Større studier, som belyser tand- og mundstatus hos patienter med thyreoidea-sygdomme, er dog ikke gennemført.

Thyroid disorders mainly comprise thyroid dysfunction (hyperthyroidism and hypothyroidism) and goiter (often in a combina- tion with thyroid dysfunction). 5-8 percent of the Danish popu- lation, for the major part women, have a known or undiagnosed thyroid disease. The symptoms can be subtle, unspecific, and slowly emerging, and in many cases the diagnosis may be undis- closed. Patients with thyroid diseases often need lifelong control and some individuals suffer from a reduced quality of life. The pathogenesis behind many thyroid diseases involves autoimmune mechanisms, and thyroid patients are more prone to develop other autoimmune diseases, here among Sjögren’s syndrome. This may affect the salivary glands resulting in an increased risk of developing caries. Radioiodine therapy, often used for treating thyroid diseases, also may result in a compromised salivary secretion. A few studies have indicated a possible link between mercury-containing amalgam and autoimmune thyroid diseases. However, large studies of thyroid patients evaluating the dental health have not been conducted.