Tandtab som følge af formodet selvmutilering

Kasuistik Dato: 02.06.2009

I artiklen beskrives en patient, som ved to lejligheder refererede, at tænder, som kort tid forinden ved klinisk og radiologisk undersøgelse var uden parodontale forandringer, i løbet af få dage løsnede sig i en sådan grad, at patienten fjernede dem med fingrene uden smerte. I mangel af anden sandsynlig forklaring fremsættes den hypotese, at tænderne er autoekstraheret som et udslag af selvmutilering. Handlinger af denne art ses især hos psykiatriske patienter, men også hos »normalt fungerende« personer med depressioner, i stress- og krisetilstande og som led i posttraumatisk belastningsreaktion.