Akupunktur i odontologien

Oversigtsartikel Dato: 17.11.2010

Mange patienter antages at blive tilbudt behandling med akupunktur i forbindelse med tandlægebesøg. I denne artikel fokuseres på akupunkturs effekt på henholdsvis akut dental smerte og kronisk ansigtssmerte. Formålet med artiklen er at gennemgå tidligere publicerede oversigtsartikler med henblik på at vurdere den videnskabelige evidens af akupunkturbehandling. Der blev foretaget en systematisk litteratursøgning i tre elektroniske databaser. I alt seks oversigtsartikler, som fokuserede på akupunktur ved akut dental smerte og kronisk ansigtssmerte, blev identificeret. De to oversigtsartikler vedrørende akupunktur ved akut dental smerte inkluderede begge flere undersøgelser med betydelig risiko for bias. Akupunkturs effekt ved akut dental smerte er således mangelfuldt belyst. De fire oversigtsartikler, som fokuserede på akupunktur ved kronisk ansigtssmerte, er alle baseret på de samme fire undersøgelser. Flere af undersøgelserne tyder på, at akupunktur kan være effektiv ved kronisk ansigtssmerte. Imidlertid er de fire inkluderede undersøgelser karakteriseret ved en betydelig risiko for bias. Akupunkturs effekt ved kronisk ansigtssmerte er således også mangelfuldt belyst. Det kan derfor konkluderes, at akupunkturs effekt på såvel akut dental smerte som kronisk ansigtssmerte er mangelfuldt belyst. Akupunktur kan muligvis have en smertelindrende effekt, men der er behov for yderligere velgennemførte undersøgelser, inden akupunktur på et evidensbaseret grundlag kan anbefales ved behandling af akut dental smerte og kronisk ansigtssmerte.