Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knæledsalloplastik er sjældent nødvendigt

Oversigtsartikel Dato: 07.12.2010

Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knæledsalloplastik er sjældent nødvendigtEn gennemgang af litteraturen om antibiotikumprofylakse ved tandbehandling af patienter med hofte- eller knæledsalloplastikker viser, at der ikke er evidens for en generel anbefaling heraf. Imidlertid er neutropeniske patienter og patienter med reumatoid artritis generelt mere udsatte for periimplantære infektioner, hvorfor antibiotikumprofylakse kan overvejes ved omfattende behandlinger af sådanne patienter.