Centralt kæmpecellegranulom – diagnostik og behandling

Oversigtsartikel Dato: 15.09.2010

Centralt kæmpecellegranulom (CGCG) er en non-neoplastisk lidelse i kæberne. CGCG ses hyppigere hos kvinder end mænd, og der er en overvægt af læsioner i underkæben. Klinisk manifesterer de sig ofte som hævelser eller optræder som tilfældige radiologiske fund. Aggressive CGCG giver ofte anledning til smerter, paræstesi og rodresorptioner, og de har en høj tendens til recidiv. Radiologisk varierer CGCG fra helt små læsioner til store unilokulære radiolucente områder. Histologisk består CGCG af et karrigt fibrøst væv, hvori der findes mononukleære stromaceller og flerkernede kæmpeceller. Det er histologisk ikke muligt at differentiere de aggressive og non-aggressive CGCG fra hinanden. I dag har fokus flyttet sig fra kæmpecellerne til stromacellerne som den aktive celle. Dette skyldes, at stromacellerne har vist sig at være positive for RANKL (Faktaboks 1). Behandling af CGCG har traditionelt været curettage, men denne behandling har medført en høj grad af recidiv på op til 75 %. Derfor har man ved recidiverende læsioner gennem flere år valgt at foretage resektion af den involverede kæbe. Medicinsk lokalterapi har været forsøgt siden slutningen af 1980’erne, og der er i litteraturen beskrevet behandlinger med glukokortikoid, calcitonin og interferon. Fælles for de medicinske behandlinger er, at de sjældent er kurative og derfor skal suppleres med kirurgisk behandling. Dog er der tendens til, at recidivfrekvensen falder ved kombineret medicinsk og kirurgisk behandling. De medicinske behandlingsmuligheder bør derfor i dag kraftigt overvejes ved behandling af CGCG.