Følger i det permanente tandsæt efter traumer i det primære tandsæt

Oversigtsartikel Dato: 15.04.2010

Litteraturstudiet er udført for at tilvejebringe en up to date viden vedrørende klarlægning af ætiologiske årsager ved primære tandtraumer samt at redegøre for sammenhængen mellem traumer på primære tænder og tanddannelsesforstyrrelser såvel som eruptionsafvigelser i den permanente dentition. 30 % af alle børn kommer ud for et traume på en eller flere primære tænder. Størstedelen af disse børn udsættes for et tandtraume, før de er fyldt fire år. Undersøgelser har vist, at korrekt udført diagnostik og intervention har væsentlig indflydelse på prognosen for såvel de primære tænder som for de permanente efterfølgere. Emnet kan virke både krævende og komplekst, hvorfor der er behov for nogle konkrete retningslinjer inden for emnet, således at tandlæger i såvel privat som kommunal praksis besidder sufficient viden omkring primære tandtraumer og mulige konsekvenser i den permanente dentition.

Connection between trauma in the primary dentition and disturb­ ances in the permanent dentition: This literature survey had the purpose of delivering up-to date knowledge on the epidemiology regarding trauma against the primary dentition, and of illustrating the connection between trauma to the primary dentition and the developmental disturb- ances as well as eruption disorders in the permanent dentition. Thirty percent of all children will experience a trauma to their primary dentition. The majority of these traumas will occur before the child reaches the age of four years. Investigations have shown that a correctly performed diagnostic as well as intervention will have a great deal of influence on the prognosis of the primary tooth as well of the permanent successors. The subject is both challenging and complex. Consequently there is a need for specific guidelines regarding this subject to make sure that dentist persist the sufficient knowledge regarding trauma to the primary teeth and the possible consequences in the permanent dentition.