Kvaliteten af af tryk til støbte, metalliske enkelttands restaureringer

Originalartikel Dato: 15.04.2010

Introduktion – Præcisionen og dermed kvaliteten af indirekte restaureringer afhænger bl.a. af gipsmodellernes nøjagtighed og derfor af aftrykkenes nøjagtige gengivelse af præparationen og præparationsgrænsen. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere kvaliteten af aftryk, der sendes til dentallaboratorier i Danmark med henblik på fremstilling af støbte, metalliske enkelttandsrestaureringer. Materiale og metoder – Alle aftryk til støbte, metalliske enkelttandsrestaureringer, der blev modtaget på syv dentallaboratorier på planlagte, men ellers tilfældige besøgsdage, blev karakteriseret og vurderet ud fra kriterier af betydning for kvaliteten. Resultater – Undersøgelsen omfattede 302 aftryk. De fleste aftryk var taget i en præfabrikeret, perforeret metalske med to viskositeter af a-silikone. Præparationsgrænsen manglede delvist i 83 % af aftrykkene, oftest fordi aftryksmaterialet ikke var trængt tilstrækkeligt langt ned om den præparerede tand (94 %) og/eller pga. tilstedeværelsen af luftblærer (42 %). I 45 % af de aftryk, der var fremstillet ved anvendelse af to eller tre viskositeter af aftryksmateriale, var de forskellige viskositeter ikke løbet ordentlig sammen alle steder. Ved ankomsten til laboratoriet var 36 % af aftrykkene synligt kontamineret med blod, saliva og/eller astringerende midler. Der var forskel mellem laboratorierne, hvad angik valg af materialer og teknikker samt aftrykkenes kvalitet. Konklusion – Resultaterne af denne undersøgelse peger på good clinical practice, hvad angår valg af aftryksmaterialer og -skeer, men på alvorlige mangler, hvad angår aftrykkenes kvalitet.