Nekrotiserende sialometaplasi

Kasuistik Dato: 26.05.2010

Nekrotiserende sialometaplasi (NS) er en benign, selvbegrænsende inflammatorisk tilstand, der hyppigst afficerer de små spytkirtler. Ætiologien inkluderer sandsynligvis lokale, vaskulære forandringer, der forårsager iskæmi og medfører nekrose af de små spytkirtler. Både det kliniske og histologiske billede kan misfortolkes som værende malignt, og vi præsenterer vores kasuistik for at henlede opmærksomheden på denne tilstand og for at undgå unødvendige,omfattende kirurgiske indgreb.

Necrotizing sialometaplasia (NS) is a benign, self-limiting inflammatory disease, mainly affecting the minor salivary glands. The aetiology probably includes local vascular changes,which causes ischemia, leading to infarction of the minor salivary glands and necrosis. The clinical and histological appearance mimics malignancy and we present one case study to draw attention to this disease and to prevent unnecessary, radical surgery.