Odontogene smerter

Oversigtsartikel Dato: 25.02.2010

Odontogene smerter er ofte relateret til bakterielle og fysiske forhold som følge af inflammatoriske processer i den aktuelle region. Smerter betinget af en igangværende inflammation er en meget kompleks biologisk proces. Den diagnostiske proces i forbindelse med smerte skal systematisk indeholde data fra flere grupper af information (anamnese, objektiv undersøgelse, radiologiske fund), da vi klinisk ikke har måleudstyr, der non-invasivt kan måle sværhedsgraden af den pulpale inflammation. Vores diagnostiske metoder er indirekte, og flere forhold gør, at patientens oplevelse af smerter ikke altid stemmer overens med de objektive fund. Patienter kan ikke altid udpege den faktiske smertegivende region, og samtidig er fravær af smerter ikke ensbetydende med fravær af patologiske processer. Dentinsmerter som følge af kavitetspræparation eller fyldningsterapi kan oftest forebygges eller minimeres ved enkle tiltag. Smerter som følge af infraktioner eller hypersensitiv dentin repræsenterer derimod hyppigt et diagnostisk eller behandlingsmæssigt problem. Umiddelbar succes efter en relativt enkel palliativ behandling kan nemlig på længere sigt vise sig uholdbar og må følges op af pulpakirurgiske indgreb. I mange situationer med pulpale og periapikale smerter kan tilstandene diagnosticeres med et minimum af forundersøgelse som følge af indlysende ætiologi, og behandling udføres jævnfør den stillede diagnose. Over for dette er det samtidig velkendt, at det er meget vanskeligt at sammenkoble histologiske fund af pulpainflammation med patientens symptomer. Endelig er det velkendt, at vi på en mindre gruppe af vores behandlede patienter kan opleve meget voldsomme smerter, uden at der kan findes synlige tegn på patologiske processer, hvorfor man bør være ydmyg i fortolkning af smertedata.

Odontogenic pain: The odontogenic pain experienced from an inflammatory reaction in the pulp, periodontal membrane or periapical tissue is a complex biological process where a cascade of mediators are involved. Most often the inflammation is caused by microbial or physical injuries The inflammatory cells release metabolic substances which activate the pain receptors and the result is among others a major increase in sensitivity and intense pain in the affected tooth. The process of diagnosing the cause of odon- togenic pain has to be made up from at the least three different sources: information from the patient, clinical examination and radiographical findings. As a non-invasive measuring equipment for monitoring of inflammatory reactions is not available we are forced to rely on indirect diagnostic methods. This entails the risk of making false-positive or false-negative diagnoses. Dentine pain caused by cavity preparation or restorative procedures can to a certain extent be prevented or minimized by rather simple precautions. Pain from incomplete fractures or hypersensitive dentine on the other hand often presents a diagnostic problem as well as treatment related difficulties. Thus the immediate success of palliative treatment may in the long run turn out to be unstable and the final outcome may be an endodontic treatment. In several cases with pulpal and periapical pain the aetiology, diagnosis and treatment option may be quite clear. However, symptoms may not reflect the true histopathological condition of the pulp, and serious pain can be experienced by the patient without any evident signs of pathology. Thus we have to be cau- tious in our interpretation because pain symptoms taken alone are not a reliable basis for pulp diagnosis.