Selvmord blandt tandlæger og læger

Oversigtsartikel Dato: 15.04.2010

Det er i internationale undersøgelser veldokumenteret, at der blandt læger findes en moderat forøget selvmordsrate i forhold til befolkningen generelt. Det er endvidere veldokumenteret, at hyppigheden af selvmord blandt kvindelige læger er markant forhøjet. Der er overensstemmelse mellem internationale data og fund blandt danske læger. Nyere tal fra Danmark viser en generelt lav dødelighed for læger, men en markant overdødelighed som følge af selvmord hos hospitalsansatte læger. Læger og tandlæger har mange lighedspunkter mht. arbejde og socioøkonomisk status. For tandlægers vedkommende foreligger rapporter om en tilsvarende øget selvmordsrate som hos læger, men antallet af undersøgelser er betydelig mindre end for lægers vedkommende, og tallene er mere usikre, bl.a. pga. mindre datamængder. Helt nye data synes dog at tyde på, at selvmordsraten blandt tandlæger – især ældre – fortsat er høj. I artiklen redegøres for almene forhold vedr. lægers og tandlægers dødelighed og for foreliggende viden om forekomsten af selvmord hos de to faggrupper.