Smertekontrol efter oral kirurgi

Oversigtsartikel Dato: 17.03.2010

Oral kirurgi medfører altid en større eller mindre vævsskade med deraf følgende postoperative gener, typisk hævelse, trismus og smerte. Det er i såvel patientens som tandlægens interesse, at disse symptomer minimeres mest muligt. Derfor er der behov for en række koordinerede tiltag præ-, intra- og postoperativt, som beskrives systematisk i denne artikel. I de fleste tilfælde kan der opnås tilfredsstillende smertestillende effekt af enkeltstofbehandling med non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID), og her er ibuprofen velegnet som standardpræparat. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, kan der suppleres med paracetamol og evt. tramadol. Også anvendelse af langtidsvirkende lokalanalgetikum (fx bupivakain (Marcain)), glukokortikoid og andre metoder til at reducere de postoperative gener beskrives.

Pain control after oral surgery:
Oral surgery always induces various degrees of tissue damage causing postoperative discomfort, including swelling, trismus, and
pain. It is in the interest of the patient as well as the surgeon to
reduce these symptoms as much as possible. A series of coordinated actions are needed pre-, intra-, and postoperatively to achieve
these objectives, and such measures will be described systematically in the present paper. Sufficient pain control can in general be
obtained with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as
mono
therapy, and ibuprofen is the drug of choice in most cases.
Additional prescription of paracetamol (acetaminophen) as well as
tramadol may be advisable. Also the use of long-lasting local analgesic (for example bupivacaine) and glucocorticoid as well as other
measures to minimise the postoperative discomfort are described.